Verejné obstarávanie - právo a prax

V predaji - počet čísiel 3
Cena ročného predplatného: 85,50 € / 6 čísel
V predaji - počet čísiel 3
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
V predaji - počet čísiel 3
Cena ročného predplatného: 115,00 € / 6 čísel
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie

Galéria


Vydavateľ

Počet strán
40

Periodicita
dvojmesačník

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
E-časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1339-5963

ISSN
2453-6512

Odborný dvojmesačník obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre podnikateľskú, aj nepodnikateľskú sféru.

Časopis je určený:

 • verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom,
 • záujemcom a uchádzačom, medzi ktorých radíme podnikateľov, nepodnikateľov, obce, mestá a pod.,
 • širokej právnickej, ale aj neprávnickej verejnosti venujúcej sa problematike verejného obstarávania.

Cieľom je:

 • monitorovať aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, eurofondov, dotácií a súvisiacich poznatkov,
 • mapovať legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom,
 • prinášať aktuálny prehľad súdnych rozhodnutí na národnej a nadnárodnej úrovni,
 • spracúvať najdôležitejšie súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a Súdneho dvora EÚ a zdôrazniť ich dôležitosť pre prax,
 • upozorňovať na vážne pochybenia pri procese verejného obstarávania,
 • prinášať rôzne odporúčania prostredníctvom erudovaných odborníkov.

Prednosti časopisu, ktoré oceníte:

 • nezávislé, odborne spoľahlivé a aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov a dotácií,
 • správnosť a garancia, relevantnosť informácií spracúvaná najlepšími odborníkmi z praxe,
 • praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

Našimi prispievateľmi sú:

Právnici z praxe pôsobiaci u najväčších verejných obstarávateľov, členovia občianskeho združenia “Okrúhly stôl obstarávania“, predstavitelia spoločnosti eBIZ, advokáti, sudcovia a ďalší odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.

Predplatné e-časopisu Smarteca

Predplatením elektronickej verzie časopisu získate prístup nielen k aktuálne predplatenému ročníku časopisu, ale aj k celému archívu doteraz vydaných čísel časopisu prostredníctvom online knižnice Smarteca. Prístup k elektronickej verzii predplateného časopisu zaniká ukončením predplatného.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla, a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov. Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.