Verejné obstarávanie - právo a prax

V predaji - počet čísiel 7
Cena ročného predplatného: 85,50 € / 6 čísel
V predaji - počet čísiel 7
Čo je Smarteca?
V predaji - počet čísiel 7
Cena ročného predplatného: 115,00 € / 6 čísel
Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
40

Periodicita
dvojmesačník

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
E-časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1339-5963

ISSN
2453-6512

Dvojmesačník plný odborných informácií

 • monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku
 • mapuje legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom
 • informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov

Časopis je určený:

 • verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom
 • záujemcom a uchádzačom
 • širokej právnickej verejnosti venujúcej sa problematike verejného obstarávania

Obsahom časopisu sú:

 • odborné články obsahovo zamerané na legislatívu v oblasti verejného obstarávania – tak vnútroštátnu, ako aj na úrovni EÚ
 • články na vybrané témy, ako napríklad informačné povinnosti verejného obstarávateľa, vyhodnocovanie ponúk, súťažné podklady, revízne postupy, upozornenia na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v jednotlivých fázach verejného obstarávania
 • rozhodovacia činnosť tak vnútroštátnych súdov, ako aj Súdneho dvora Európskej únie
 • odpovede na otázky čitateľov

Prednosti časopisu, ktoré oceníte:

 • nezávislé, odborne spoľahlivé a aktuálne informácie
 • ľahká orientácia a prehľadné usporiadanie textu
 • praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

Výber prispievateľov do nášho časopisu bol podmienený skutočnosťou, aby išlo o ľudí z praxe – právnici, ktorí pôsobia u najväčších verejných obstarávateľov, bývalé odborne spôsobilé osoby, advokáti, sudcovia a iní odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.