Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Verejná správa

Medzi vzdelávacími aktivitami, ktoré pripravuje a realizuje Wolters Kluwer sú zaradené aj odborné semináre pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy zamerané na ich odbornú prípravu a odborný rast. Wolters Kluwer Vám ponúka aktuálne témy v aktuálnom čase, aby ste nezmeškali a zužitkovali vo svojej praxi aktuálne informácie.

Najbližšie semináre

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
28.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Záver roka a odmeňovania volených predstaviteľov v obci
13.12.2017 Apores, s.r.o, Dr. Vl.Clementisa 10, Bratislava 72,00 €
JUDr. Tomáš Buzinger
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
22.02.2018 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €

Lektori

Lektori vzdelávacích podujatí  patria  vo svojom odbore na Slovensku k tým najlepším a najskúsenejším, a preto  prednášky v ich podaní sa vyznačujú vysokou profesionalitou a prínosom do praxe. Lektori spolupracujúci s Wolters Kluwer  sa s Vami podelia o nadobudnuté  bohaté teoretické a dlhodobou praxou získané znalosti a ponúknu Vám riešenia pre Vašu právnu prax.

Kladieme mimoriadny dôraz na výber lektora, spolupracujeme s profesionálmi vo svojom odbore so skvelými prezentačnými a lektorskými zručnosťami, bohatými skúsenosťami a vysokou odbornou znalosťou.