Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Právo

Wolters Kluwer ponúka širokej právnickej verejnosti v spolupráci s renomovanými odborníkmi  vo svojom odbore v jednotlivých odvetviach práva nadštandardné vzdelávacie aktivity. Semináre sú organizované nielen k  novelizácii predpisov, ale tiež pre potreby prehĺbenia vedomostí a získavania praktických skúseností z jednotlivých odvetví práva – obchodné právo, občianske, pracovné a správne právo, reflektujú na aktuálne otázky v konkurznom práve, exekúciách a ostatnom práve. Medzi vzdelávacími podujatiami sú zaradené aj akreditované kurzy pre správcov konkurznej podstaty.

Všetky vzdelávacie podujatia usporadúvané Wolters Kluwer sú zamerané na podporu Vášho ďalšieho profesionálneho rastu.

Najbližšie semináre

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
28.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
ROZHODCOVSKÉ KONANIE v obchodnoprávnych a občianskoprávnych veciach („nespotrebiteľská“ arbitráž)
31.05.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
Mgr. Zuzana Motuzová
Zmluvné vzťahy v oblasti IT
07.11.2017 SKDP Trnavská 74/A, Bratislava 108,00 €
JUDr. Ida Hanzelová
SÚDNY PORIADOK – súdna ochrana v oblasti sociálnej
14.11.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD.
Realizácia organizačných zmien u zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru
23.11.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €
Mgr.Tomáš Demo
Ako sa právne postarať o startup
27.11.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi
29.11.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Igor Augustinič, PhD.
Register partnerov verejného sektora - skúsenosti a problémy
30.11.2017 Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava 108,00 €
JUDr. Ondrej Zimen
Ochrana osobných údajov od roku 2018 podľa nového európskeho nariadenia GDPR
05.12.2017 Apores s.r.o, Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
Kolektívne vyjednávanie a nátlakové prostriedky
15.02.2018 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €
JUDr. Tomáš Buzinger
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
22.02.2018 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
Mgr. Zuzana Motuzová, JUDr. Pavel Lacko, LL.M., Pavol Lupták
GDPR z pohľadu povinnosti prevádzkovateľov a z pohľadu IT bezpečnosti
18.04.2018 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 108,00 €
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
WORKSHOP: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia - prakticky.
14.05.2018 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 108,00 €
prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Tatiana Valentová, JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., JUDr. Jaroslav Škubal, JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., FCCA, JUDr. Simona Schuszteková Dušeková, PhD., LL.M., JUDr. Jan Horecký, PhD.
1. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU
16.05.2019 Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava 178,80 €

Lektori

Lektori vzdelávacích podujatí  patria  vo svojom odbore na Slovensku k tým najlepším a najskúsenejším, a preto  prednášky v ich podaní sa vyznačujú vysokou profesionalitou a prínosom do praxe. Lektori spolupracujúci s Wolters Kluwer  sa s Vami podelia o nadobudnuté  bohaté teoretické a dlhodobou praxou získané znalosti a ponúknu Vám riešenia pre Vašu právnu prax.

Kladieme mimoriadny dôraz na výber lektora, spolupracujeme s profesionálmi vo svojom odbore so skvelými prezentačnými a lektorskými zručnosťami, bohatými skúsenosťami a vysokou odbornou znalosťou.