Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Semináre

Právo

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
Rozhodcovské konanie v obchodnoprávnych a občianskoprávnych veciach („nespotrebiteľská“ arbitráž)
13.09.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
Novela Zákona o kolektívnom vyjednávaní s predpokladanou účinnosťou od 1. 9. 2017 alebo ako sa dotkne rozširovanie kolektívnych zmlúv...
14.09.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €
JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
Exekučné konanie podľa právnej úpravy účinnej od 01.04.2017 – aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe
19.09.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 102,00 €
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
Právomoc pri sporoch s cudzím prvkom a uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí
27.09.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €

Dane a účtovníctvo

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.
Transferové oceňovanie
12.09.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
JUDr. Helena Spišiaková
Susedské spory v obci
20.09.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 87,00 €