Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Semináre a konferencie

Právo

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
28.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
ROZHODCOVSKÉ KONANIE v obchodnoprávnych a občianskoprávnych veciach („nespotrebiteľská“ arbitráž)
31.05.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
Mgr. Zuzana Motuzová
Zmluvné vzťahy v oblasti IT
07.11.2017 SKDP Trnavská 74/A, Bratislava 108,00 €
JUDr. Ida Hanzelová
SÚDNY PORIADOK – súdna ochrana v oblasti sociálnej
14.11.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD.
Realizácia organizačných zmien u zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru
23.11.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €
Mgr.Tomáš Demo
Ako sa právne postarať o startup
27.11.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi
29.11.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Igor Augustinič, PhD.
Register partnerov verejného sektora - skúsenosti a problémy
30.11.2017 Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava 108,00 €
JUDr. Ondrej Zimen
Ochrana osobných údajov od roku 2018 podľa nového európskeho nariadenia GDPR
05.12.2017 Apores s.r.o, Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
Kolektívne vyjednávanie a nátlakové prostriedky
15.02.2018 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €
JUDr. Tomáš Buzinger
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
22.02.2018 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
Mgr. Zuzana Motuzová, JUDr. Pavel Lacko, LL.M., Pavol Lupták
GDPR z pohľadu povinnosti prevádzkovateľov a z pohľadu IT bezpečnosti
18.04.2018 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 108,00 €
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
WORKSHOP: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia - prakticky.
14.05.2018 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 108,00 €
prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Tatiana Valentová, JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., JUDr. Jaroslav Škubal, JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., FCCA, JUDr. Simona Schuszteková Dušeková, PhD., LL.M., JUDr. Jan Horecký, PhD.
1. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU
16.05.2019 Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava 178,80 €

Dane a účtovníctvo

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.
Transferové oceňovanie
15.11.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
28.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Záver roka a odmeňovania volených predstaviteľov v obci
13.12.2017 Apores, s.r.o, Dr. Vl.Clementisa 10, Bratislava 72,00 €
JUDr. Tomáš Buzinger
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
22.02.2018 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €