2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
konatelia, koncipienti, advokáti, HR manažéri, daňoví špecialisti, personalisti, odborná verejnosť, firemní/podnikoví právnici

Typ produktu
Seminár

Dátum
01.10.2020

Miesto konania
Hotel Tatra,
Námestie 1.mája 5,
Bratislava

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo. Spoločne, prakticky a s nadhľadom nastoľujú najčastejšie diskutované otázky o pracovnom práve a o trhu práce v troch zaujímavých blokoch.

» Viac informácií o programe nájdete tu.

Účastnícky poplatok:

179,00 € bez DPH
214,80 € s DPH

Zľava pre skorých záujemcov:
do 31. júla 2020 = 20 % z účastníckeho poplatku
do 1. septembra 2020 = 10 % z účastníckeho poplatku  
 

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 23. septembra 2020. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu. Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť do 28. 9. 2020.

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie, materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie konferencie.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. 

Storno podmienky:
do 23. septembra 2020 = 80 % účastníckeho poplatku
24. - 30. septembra 2020 = 100 % účastníckeho poplatku  
 

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Bližšie informácie: veronika.gosticova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 / 58 10 20 12

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.