Logo Wolters Kluwer

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

na tému

„Možnosti a limity disponovania pracovnou silou zamestnanca s ohľadom na jeho zdravotný stav“

Hotel Tatra v Bratislave

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo.

Realizácia pracovnoprávnych vzťahov takmer na každodennej báze prináša potrebu zamestnávateľa disponovať s pracovnou silou zamestnanca nielen v súvislosti s jeho preradením na iné pracovné miesto, ale aj v súvislosti s uplatňovaním rôznych obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť na strane zamestnanca. Cieľom 2. odbornej konferencie k pracovnému právu je prostredníctvom vystúpení jednotlivých rečníkov identifikovať tieto obmedzenia a súčasne ukázať účastníkom konferencie, kde sú hranice prípustného konania zamestnávateľa i zamestnanca. Predmetom diskusií a vystúpení budú prekážky v práci na strane zamestnanca i zamestnávateľa s prioritným zameraním sa na zdravotný stav zamestnanca a jeho posudzovanie, ako aj načrtnutie možností, ako predchádzať zneužívaniu celého systému prekážok v práci.

2. odborná konferencia o pracovnom práve bude rozdelená do troch samostatných blokov: 

 1. Prekážky v práci na strane zamestnanca
 2. Možnosti zamestnávateľa pri prekážkach v práci
 3. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

(viď odborný program nižšie)

Registrácia

 

1. Pre prihlásenie sa na konferenciu kliknite na tlačidlo:

Registrácia účastníkov

2. Na detaile produktu vyberte počet účastníkov, ktorých chcete prihlásiť a kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa". Následne dokončite objednávku.

Usporiadateľ:

 

Odborní garanti:

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Mediálny partner:

 

Partneri:

    

Prečo by ste na konferencii nemali chýbať?

Podobné podujatie tohto druhu na Slovensku nenájdete
Ak je pracovné právo oblasťou, v ktorej pracujete, chcete pracovať alebo sa o ňu zaujímate, máte jedinečnú šancu zúčastniť sa druhej odbornej konferencie o pracovnom práve s podtitulom „Možnosti a limity disponovania pracovnou silou zamestnanca s ohľadom na jeho zdravotný stav“ za účasti špičkových odborníkov zo Slovenskej i Českej republiky, ktorí budú spolu s vami diskutovať o problematických otázkach  vyskytujúcich sa v pracovnom práve.

Získate fundované poznatky súvisiace s pracovným právom so zameraním na prekážky v práci
Prakticky, s nadhľadom a najmä vo všetkých legislatívnych súvislostiach pracovného práva s upriamením na prekážky v práci na strane zamestnanca i zamestnávateľa získate aktuálne poznatky z aplikačnej praxe aj z pripravovaného legislatívneho procesu.

Na vaše otázky sú pripravení odpovedať najlepší odborníci z oblasti pracovného práva
Dva problémové okruhy z aplikačnej praxe, rôzne právne názory, rôzne skúsenosti, rôzne riešenia. Buďte pripravení na všetko, s čím sa môžete stretnúť v pracovnom práve. Vaše otázky a konkrétne prípady sú vítané.

Odborný program:

 • 8:00 – 9:00 hod. Registrácia účastníkov konferencie (s občerstvením)
 • 9:00 - 9:10 hod. Otvorenie konferencie

Blok I - Prekážky v práci na strane zamestnanca

 • 9:10 - 9:40 hod. JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) - Nové a staronové otázky pri prekážkach v práci - nadnárodný charakter prekážky v práci, prekážky v kontexte flexibilného pracovného času, osobný vs. všeobecný záujem pri prekážkach v práci
 • 9:40 - 10:10 hod. Mgr. Tatiana Valentová (Algger, s.r.o.) Prípustný rozsah možnosti zamestnávateľa spracúvať informácie o zdravotnom stave zamestnanca z hľadiska GDPR
 • 10:10 - 10:25 hod. Diskusia
 • 10:25 - 10:45 hod. Prestávka s občerstvením
 • 10:45 - 11:15 hod. prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Labour Law Association) - Ako správne posudzovať dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca
 • 11:15 - 11:40 hod. JUDr. Jan Horecký, PhD. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne) - Počítanie prekážok v práci vo svetle novej českej a slovenskej judikatúry
 • 11:40 - 12:00 hod. Diskusia k prvému bloku
 • 12:00 - 13:00 hod. Obed

Blok II - Možnosti zamestnávateľa pri prekážkach v práci

 • 13:00 - 13:30 hod. doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) - Zdravotný stav zamestnanca a prípustnosť jeho zohľadnenia v možnostiach a limitoch konania zamestnávateľa
 • 13:30 - 14:00 hod. JUDr. Vladimír Volčko, PhD. (advokát, externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky) - Lekár v pracovnom práve: posol dobrých alebo zlých správ?
 • 14:00 - 14:30 hod. JUDr. Peter Tonhauser, PhD. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) - Prekážky v práci z hľadiska zodpovednosti za škodu zamestnanca a zamestnávateľa
 • 14:30 - 14:50 hod. Diskusia k druhému bloku
 • 14:50 - 15:10 hod. Prestávka s občerstvením

Blok III - Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

 • 15:10 - 15:40 hod. JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) - Prekážky v práci alebo pracovné voľno s náhradou mzdy - odborová funkcia, činnosť odborovej organizácie, výkon funkcie v odborovom orgáne?
 • 15:40 - 16:10 hod. doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) - Prestoj, vážne prevádzkové dôvody, iná prekážka v práci - čo je čo, prečo áno a prečo nie?
 • 16:10 - 16:30 hod. Diskusia k tretiemu bloku a záverečná diskusia
 • 16:30 hod. Záver konferencie

Spíkri:

V rámci konferencie vystúpia

prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
Mgr. Tatiana Valentová (Algger, s.r.o.)
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva)
JUDr. Simona Schuszteková Dušeková, PhD., LL.M. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva)
JUDr. Jan Horecký, PhD. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne)
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)
JUDr. Peter Tonhauser, PhD. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva)
JUDr. Vladimír Volčko, PhD. (advokát, externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky)
a mnohí ďalší ...

Moderuje:

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., (Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, generálny tajomník Labour Law Association)

Registračné poplatky:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Základný účastnícky poplatok:            179 €  (bez DPH)
V poplatku sú zahrnuté  materiály, obed, občerstvenie.

Zľava pre skorých záujemcov:
do 31. júla 2020 20 % z účastníckeho poplatku
do 1. septembra 2020 10 % z účastníckeho poplatku

Poskytnuté zľavy na účastnícky poplatok sa počítajú zo základného účastníckeho poplatkuZľavy nie je možné navzájom kombinovať.

Kontaktná osoba: Veronika Gostičová - veronika.gosticova@wolterskluwer.com

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 23. septembra 2020. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu. Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť do 28. 9. 2020.

Storno podmienky:
do 23. septembra 2020 80 % účastníckeho poplatku
24. - 30. septembra 2020 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.