Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

V predaji - počet čísiel 13
Cena ročného predplatného: 89,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 13
Cena ročného predplatného: 125,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 13
Cena ročného predplatného: 175,00 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
32

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1337-0197

ISSN
1337-0197

ISSN
1337-0197

Odborný mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce

 • monitoruje dianie v oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií
 • mapuje aktuálnu legislatívu pre verejnú správu
 • informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov

Časopis je určený:

 • účtovníkom a ekonómom obcí, resp. mestských častí a VÚC
 • účtovníkom a ekonómom rozpočtových a príspevkových organizácií
 • ďalším záujemcom o túto problematiku

Časopis je prehľadne členený na viacero tematických oblastí, napr. účtovníctvo, súvzťažnosti, dane, poznatky z praxe, hospodárenie, výber z legislatívy, poradňa pre čitateľov, kalendár povinností a ďalšie aktuality.

Predplatiteľom ponúkame možnosť bezplatne využívať písomnú poradenskú službu, v ktorej kompetentní odborníci odpovedajú na konkrétne otázky čitateľov, z ktorých najzaujímavejšie uverejňujeme v časopise.

  Účtovníctvo ROPO a obcí Minimum Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard Účtovníctvo ROPO a obcí Premium
Účtovníctvo ROPO a obcí

tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2009 + zadanie 5 otázok ročne

Otázky & odpovede Online

zadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 000)

 
Judikatúra

k vybraným právnym predpisom

   
Komentáre

Aktualizované komentáre v časových rezoch:
- Zákon o dani z príjmov
- Zákon o dani z pridanej hodnoty
- Daňový poriadok
- Zákon o cestovných náhradách
- Zákon o sociálnom fonde
- Zákon o obmedzení platieb v hotovosti
- Zákon o používaní ERP
- Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Zákon o dani z motorových vozidiel
- Zákon o účtovníctve
- Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
- Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
- Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC
- Opatrenie k účtovnej závierke pre mikro ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre malé ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre veľké ÚJ

   

Súčasťou predplatného je prístup na portál www.uctoropoaobce.sk !

ONLINE verziou časopisu získate:

 • skorší prístup k článkom aktuálneho čísla – ešte pred doručením časopisu v tlačenej podobe
 • neobmedzený prístup k archívu článkov
 • fórum s témami
 • užitočné prehľady základných daňových, účtovných a mzdových informácií v prehľadných tabuľkách
 • vzory tlačív a kalkulačky
 • možnosť bezplatne zasielať otázky z oblastí daní, práva, miezd a účtovníctva prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk
 • denne aktualizovaný daňový kalendár
 • plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri
 • komentáre a judikatúra k vybraným zákonom
 • rýchly prístup k vybraným právnym predpisom, týždenne aktualizovaných v časových rezoch
 • ekonomické aktuality, novinky z DR SR a MF SR, Zbierky zákonov a Obchodného vestníka
 • pracovné ponuky, adresáre a ďalšie užitočné informácie.

Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.