Balíček - Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvé ucelené spracovanie rozhodovacej činnosti nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov.

Predkladaný balíček troch samostatných, tematicky odlišných zbierok pozostáva z výberu niekoľkých stoviek relevantných rozhodnutí vo veciach exekučného konania a aj výkonu rozhodnutia vydaných súdmi rozhodujúcimi nielen v prostredí slovenského právneho poriadku, ale aj v prostredí českého právneho poriadku. Judikatúra je doplnená aj relevantnými rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Zbierka integruje rozhodnutia najvyšších súdnych autorít, orgánov ochrany ústavnosti, ale rovnako aj rozhodnutia súdov nižších stupňov, ktoré priniesli zásadné právne závery vo výklade a aplikácii noriem exekučného práva a súvisiacich právnych predpisov.

Zbierka judikatúry je pri každom jednotlivom rozhodnutí koncipovaná názvom rozhodnutia, relevantnými ustanoveniami Exekučného poriadku a právnou vetou, analytickou právnou vetou, prípadne výňatkom zo záverov súdneho rozhodnutia. V prípadoch zásadných stanovísk najvyšších súdnych autorít, ústavných autorít, prípadne významných rozhodnutí a zásadných právnych záverov rozhodnutí súdov nižších stupňov autori právne vety dopĺňajú aj výňatkami z odôvodnenia rozhodnutí. Balíček odborných informácií je určený odbornej verejnosti, súdnym exekútorom, sudcom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, notárom, ale rovnako má ambíciu slúžiť aj ako každodenná pomôcka pre akademikov, študentov právnických fakúlt a zástupcov laickej, občianskej aj podnikateľskej obce, ktorá sa zaujíma o otázky vedenia exekúcií.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.