ARS NOTARIA

Vypredané
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Počet strán
28

Periodicita
4x ročne

Typ produktu
E-časopis

ISSN
1335-2229

Odborný notársky časopis

Zameriava sa na oblasť tak súkromného ako aj verejného práva, so špecializáciou na notársku činnosť. Je určený nielen notárom, ale aj ostatným právnickým povolaniam, sudcom, advokátom, exekútorom aj ďalším právnikom, akademickej obci a poslucháčom právnických fakúlt.

Obsahom časopisu sú:

  • odborné články
  • zaujímavé judikáty vo vzťahu k činnosti notára
  • riešenie praktických otázok
  • rozhovory s uznávanými právnickými kapacitami, politikmi a významnými osobnosťami spoločenského a kultúrneho života
  • informácie o dianí v notárskej obci na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni

Zaujme Vás :

  • jedinečnosť tematiky
  • široký záber právnych tém
  • praktický pohľad na prácu notára

Autori článkov sú jednak uznávaní odborníci z akademickej obce, súdnictva, či príslušníci iných právnych povolaní ako aj kvalitní odborníci pre konkrétnu oblasť práva a samozrejme notári s viacročnou praxou, rovnako aj notárski kandidáti a notárski koncipienti.

Cieľom časopisu ARS NOTARIA je poukázať na prácu notára, riešiť na odbornej úrovni otázky a problémy vychádzajúce z praxe, ako aj sprostredkovať notárom bližšie novinky v oblasti práva, zameranie sa na riešenie konkrétnych situácií, ktoré prináša aplikácia práca a osvetliť iným právnym povolaniam túto oblasť práva a jej jedinečný prínos pre spoločnosť a občanov.

Predplatné e-časopisu Smarteca

Predplatením elektronickej verzie časopisu získate prístup nielen k akutálne predplatenému ročníku časopisu, ale aj k celému archívu doteraz vydaných čísel časopisu prostredníctvom online knižnice Smarteca. Prístup k elektronickej verzii predplateného časopisu zaniká ukončením predplatného.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.