Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
prehľad judikatúry

Dátum vydania
10/2013

Väzba
mäkká

Počet strán
244

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-8078-675-5

Ďalšia publikácia z našej obľúbenej edície judikatúr zhromažďuje najdôležitejšie rozhodnutia slovenských súdov zaoberajúcich sa základným dôkazným prostriedkom v trestnom konaní, a to výsluchom svedka. Keďže osoba v postavení svedka vypovedá o skutočnostiach dôležitých pre trestné konanie, ktoré vnímala svojimi zmyslami, má nezastupiteľné postavenie a pre trestné konanie mimoriadny význam.

Spracovaná judikatúra je usporiadaná v súlade so systematikou druhého dielu, šiestej hlavy, prvej časti zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Čitateľ sa prostredníctvom zhromaždenej judikatúry oboznámi so zákonnou povinnosťou svedčiť, s podmienkami pre predvolanie, predvedenie či zabezpečenie svedka, s inštitútom zákazu výsluchu svedka, ako aj s právom svedka odoprieť výpoveď. Najrozsiahlejšia časť judikatúry je venovaná problematike samotného dôkazného prostriedku - výsluchu svedka. Pôsobenie obvineného na svedka približuje záverečná časť publikácie. Súčasťou niektorých rozhodnutí sú právne významné časti z ich odôvodnenia, ktoré prispievajú k lepšiemu pochopeniu témy. Publikovaná judikatúra prináša riešenie mnohých aktuálnych problémov, s ktorými sa možno stretnúť v súvislosti s využitím tohto dôkazného prostriedku.

Táto prehľadne štruktúrovaná publikácia s viacerými prehľadnými registrami môže byť vynikajúcou pomôckou v aplikačnej praxi vyšších súdnych úradníkov, sudcov, advokátov, exekútorov, orgánov činných v trestnom konaní, ale aj každého, kto sa v postavení svedka v trestnom konaní ocitne.