Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár

Vydavateľ
Autor
Typ publikácie
komentár
Dátum vydania
3/2016
Väzba
mäkká
Počet strán
144
Typ produktu
Tlačená kniha
Typ produktu
E-kniha
Typ produktu
Tlačená kniha
ISBN
978-80-8168-346-6
ISBN
978-80-8168-347-3

Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Pod starostlivosťou o ŽP zákon rozumie tvorbu a ochranu životného prostredia. V Slovenskej republike sa štátna správa uplatňuje v rozsahu ustanovenom súborom právnych predpisov, ktoré upravujú  oblasť odpadov, vôd, ochrany ovzdušia, ochranu prírody a krajiny, rybárstva, vodovodov a kanalizácií a pod.

V predkladanom komentári k zákonu č. 525/2003 Z. z. autor podáva odborný výklad ustanovení zákona, prehľad jeho podstatných pojmov a procesných inštitútov ako aj  skutočností, pre uľahčenie jeho uplatňovania v praxi. Komentár dopĺňa príslušnými rozhodnutiami slovenských a európskych súdov.
Publikácia je určená právnickej verejnosti, príslušným útvarom verejnej správy a samospráv, pracovníkom SIŽP, podnikateľom, ktorí sú zo zákona povinní riešiť aj problematiku ochrany životného prostredia ako aj študentom envinonmentalistiky a príbuzných odborov vysokých škôl.

Na sklade - dodanie do 10 prac. dní
V predaji (pre iPad, Android, Windows PC a Mac)
Čo je WK eReader?
Na sklade - dodanie do 10 prac. dní
Čo je WK eReader?

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.