Semináre

Právo

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
Aktuálne zmeny v dedičskom konaní
23.01.2017 Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice 90,00 €
JUDr. Ivan Rumana, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Kataster nehnuteľností vo svetle katastrálnej súdnej praxe a reformy civilného procesu
26.01.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 90,00 €
JUDr. Zuzana Bartová
Valné zhromaždenie SRO a AS vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu SR a ČR
01.02.2017 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
02.02.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.
Cezhraničné vymáhanie pohľadávok
08.02.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 120,00 €
JUDr. Boris Tóth
Exekučné konanie v režime novely – zák. č. 2/2017 Z.z.
09.02.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 102,00 €
JUDr. Ing. Eduard Jenčo, MBA
Zmluvné vzťahy k informačným systémom
15.-16.02.2017 HOTEL TATRA ****, 1. mája č. 5, Bratislava 420,00 €
JUDr. Simona Schuszteková, PhD.
Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času
28.02.2017 Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice 69,60 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
01.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 76,80 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
21.03.2017 Vzdelávacie centrum Teledom, Timonova 27, Košice 76,80 €
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Skončenie pracovného pomeru vo svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry
29.03.2017 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 72,00 €

Ekonomika

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.
Cezhraničné vymáhanie pohľadávok
08.02.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 120,00 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
Aktuálne zmeny v dedičskom konaní
23.01.2017 Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice 90,00 €
JUDr. Ivan Rumana, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Kataster nehnuteľností vo svetle katastrálnej súdnej praxe a reformy civilného procesu
26.01.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 90,00 €
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
02.02.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
01.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 76,80 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
21.03.2017 Vzdelávacie centrum Teledom, Timonova 27, Košice 76,80 €