Semináre

Právo

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Boris Tóth
Vybrané témy z Civilného sporového poriadku
08.12.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
20.12.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
20.12.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €