Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Semináre

Právo

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nakladanie s majetkom obcí
27.04.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €
JUDr. Juraj Tkáč
FIDIC - aplikácia zmluvných podmienok v právnom poriadku SR
18.05.2017 APORES. s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 120,00 €
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
ROZHODCOVSKÉ KONANIE v obchodnoprávnych a občianskoprávnych veciach („nespotrebiteľská“ arbitráž)
31.05.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nakladanie s majetkom obcí
27.04.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €