Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Semináre

Právo

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí
14.06.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 72,00 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí
14.06.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 72,00 €