Semináre

Právo

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Peter Šamko
Úpadkové trestné činy a trestná zodpovednosť právnických osôb
31.05.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 108,00 €
JUDr. Boris Tóth
Civilný sporový poriadok – opravné prostriedky a konanie o nich pred súdom v prvej a druhej inštancii
09.06.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 90,00 €
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
BRUSEL I Právomoc súdov, uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí
14.06.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Simona Schuszteková, PhD.
Pracovný čas – nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času
16.06.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa, Bratislava 69,60 €
JUDr. Boris Tóth
Civilný mimosporový poriadok – II. časť
23.06.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Katastrálne konanie a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností
22.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. Martin Vavro
Odmeňovanie v pracovnom práve – mzda z pohľadu pracovného práva
28.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Zodpovednosť v pracovnom práve a sociálna a zdravotná politika zamestnávateľa
25.10.2016 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Katastrálne konanie a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností
22.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €