Semináre

Právo

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Katastrálne konanie a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností
19.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Simona Schuszteková, PhD.
Cezhraničné vysielanie a agentúrne zamestnávanie
20.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 99,60 €
JUDr. Juraj Tkáč
Ako pripraviť a zrealizovať súťaž podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?
21.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
JUDr. Boris Tóth
Rozhodovanie súdu o trovách konania a súdne poplatky po rekodifikácii civilného procesu
27.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 102,00 €
JUDr. Martin Vavro, JUDr. Simona Schuszteková, PhD.
Odmeňovanie v pracovnom práve – mzda z pohľadu pracovného práva
28.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
Mgr. Ing. Radoslav Polaček, JUDr. Zuzana Bartová
Ako "predať alebo kúpiť" firmu
04.10.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 120,00 €
JUDr. Juraj Tkáč, Ing. Zuzana Kovácsová, Ing. Dáša Kozáková
Osobitosti (nielen) veľkých stavebných projektov podľa FIDIC zmluvných podmienok – prípravná a realizačná fáza
13.-14.10.2016 Hotel Hradná Brána ****, Slovanské námestie 15, Bratislava - Devín 198,00 €
JUDr. Simona Schuszteková, PhD.
Kolektívne vyjednávanie a nátlakové prostriedky
18.10.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 75,00 €
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Zodpovednosť v pracovnom práve a sociálna a zdravotná politika zamestnávateľa
25.10.2016 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
ROZHODNÉ PRÁVO v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom
26.10.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
29.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 74,40 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
01.12.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €

Ekonomika

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
Mgr. Ing. Radoslav Polaček, JUDr. Zuzana Bartová
Ako "predať alebo kúpiť" firmu
04.10.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 120,00 €

Dane a účtovníctvo

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, LL.M., PhD.
Transferové oceňovanie obchodných spoločností obcí, miest a VÚC
06.10.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, LL.M., PhD.
Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení plynúcich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
30.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 72,00 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Katastrálne konanie a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností
19.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. Juraj Tkáč
Ako pripraviť a zrealizovať súťaž podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?
21.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, LL.M., PhD.
Transferové oceňovanie obchodných spoločností obcí, miest a VÚC
06.10.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
29.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 74,40 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
01.12.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €