Semináre

Právo

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
28.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Skončenie pracovného pomeru vo svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry
29.03.2017 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 72,00 €
JUDr. Pavol Ňuňuk
Legislatívne pravidlá tvorby zákonov
30.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 60,00 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
31.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €
Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Martin Illáš
Pozemkové spoločenstvá, nadobúdanie vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom a katastrálne konanie
05.04.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. Zuzana Bartová
Valné zhromaždenie SRO a AS vo svetle judikatúry Najvyššieho súdu SR a ČR
06.04.2017 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nakladanie s majetkom obcí
27.04.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.
Nový zákon o registri partnerov verejného sektora „Protischránkový zákon“
28.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
JUDr. Pavol Ňuňuk
Legislatívne pravidlá tvorby zákonov
30.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 60,00 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
31.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €
Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Martin Illáš
Pozemkové spoločenstvá, nadobúdanie vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom a katastrálne konanie
05.04.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nakladanie s majetkom obcí
27.04.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €