Semináre

Právo

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Ivan Rumana
Daňová judikatúra pri aplikácii Nového Správneho súdneho poriadku
09.11.2016 Daňový úrad Bratislava II, Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. Boris Tóth
Osobitosti súdnych konaní v rodinnoprávnych veciach a veciach týkajúcich sa maloletých podľa CMP
10.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Zuzana Bartová
Novely Obchodného zákonníka – jednoduchá akciová spoločnosť, diskvalifikácie členov štatutárnych orgánov a kríza
15.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 102,00 €
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
Aktuálne zmeny v dedičskom konaní
23.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 90,00 €
Mgr. Milan Ištván, JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., JUDr. Juraj Tkáč, Ing. Radoslav Jurčaga
Obstarávanie IT projektov v programovom období 2014 – 2020
24.-25.11.2016 Hotel Hradná Brána ****, Slovanské nábrežie 15, Bratislava - Devín 226,80 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
29.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 74,40 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
01.12.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Zodpovednosť v pracovnom práve a sociálna a zdravotná politika zamestnávateľa
06.12.2016 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €

Dane a účtovníctvo

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Ivan Rumana
Daňová judikatúra pri aplikácii Nového Správneho súdneho poriadku
09.11.2016 Daňový úrad Bratislava II, Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, LL.M., PhD.
Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení plynúcich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
30.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 72,00 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
Aktuálne zmeny v dedičskom konaní
23.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 90,00 €
Mgr. Milan Ištván, JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., JUDr. Juraj Tkáč, Ing. Radoslav Jurčaga
Obstarávanie IT projektov v programovom období 2014 – 2020
24.-25.11.2016 Hotel Hradná Brána ****, Slovanské nábrežie 15, Bratislava - Devín 226,80 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
29.11.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 74,40 €
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení
01.12.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 66,00 €