Semináre

Právo

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Katastrálne konanie a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností
22.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
JUDr. Martin Vavro
Odmeňovanie v pracovnom práve – mzda z pohľadu pracovného práva
28.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 69,60 €
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Zodpovednosť v pracovnom práve a sociálna a zdravotná politika zamestnávateľa
25.10.2016 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Katastrálne konanie a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností
22.09.2016 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €