Semináre

Právo

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
JUDr. Simona Schuszteková, PhD.
Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času
28.02.2017 Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice 69,60 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
01.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 76,80 €
Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Martin Illáš
Pozemkové spoločenstvá, nadobúdanie vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom a katastrálne konanie
08.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
Mgr. Ing. Radoslav Polaček, JUDr. Zuzana Bartová
Ako "predať alebo kúpiť" firmu
09.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 120,00 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
21.03.2017 Vzdelávacie centrum Teledom, Timonova 27, Košice 76,80 €
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Skončenie pracovného pomeru vo svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry
29.03.2017 APORES, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, Bratislava 72,00 €

Ekonomika

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
Mgr. Ing. Radoslav Polaček, JUDr. Zuzana Bartová
Ako "predať alebo kúpiť" firmu
09.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 120,00 €

Verejná správa

Seminár Termín Miesto Účastnícky poplatok (s DPH)
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
01.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 76,80 €
Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Martin Illáš
Pozemkové spoločenstvá, nadobúdanie vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom a katastrálne konanie
08.03.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 84,00 €
Mgr. Tatiana Valentová
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
21.03.2017 Vzdelávacie centrum Teledom, Timonova 27, Košice 76,80 €