Wolters Kluwer - prvá voľba profesionálov

  • 25 predaných kníh denne
  • 11 odborných periodík
  • 1324 autorov najvyššej kvality
  • 5-6 seminárov mesačne
  • denná aktualizácia ASPI
  • 6 odborných online portálov

Rekodifikácia verejného obstarávania

Prvý veľký komentár na slovenskom knižnom trhu k novému zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní!

Viac informácií

Časopis Dane v súdnej praxi

Najnovšie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a Súdneho dvora EÚ vo veciach daňového práva nájdete v novom časopise!

Viac informácií

Rekodifikácia v ASPI

V systéme ASPI sme pre Vás vytvorili zaujímavé riešenia týkajúce sa rekodifikácie slovenského procesného práva.

Viac informácií

D!rektor

Online aplikácia pre riaditeľov všetkých typov škôl a školských zariadení, ich zástupcov, stredný manažment, zriaďovateľov a ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia systému regionálneho školstva na Slovensku.

Viac informácií

ASPI Navigátor

Nová generácia informačno - právnych produktov

ASPI Navigátor - Verejné obstarávanie
ASPI Navigátor - Daňové postupy
ASPI Navigátor - Trestné právo

Pripravujeme:
ASPI Navigátor - Pracovnoprávne postupy
ASPI Navigátor - Civilný sporový poriadok
ASPI Navigátor - Civilný mimosporový poriadok
ASPI Navigátor - Správny súdny poriadok

Viac informácií

Komentáre C•H•BECK v ASPI

Dostupné moduly:
procesné právo (17 komentárov)
súkromné právo (10 komentárov)
trestné právo (3 komentáre)
verejné právo (7 komentárov)

Viac informácií

Iura Edition je Wolters Kluwer

Tradičnú kvalitu vydavateľstva IURA EDITION, člena skupiny Wolters Kluwer od roku 1993, nájdete od 1. januára 2014 pod obchodným menom Wolters Kluwer s. r. o.

ASPI - automatizovaný systém právnych informácií

Moderný a komplexný systém pre prácu s právnymi informáciami pre každého, kto sa potrebuje rýchlo a ľahko orientovať v obrovskom množstve zákonov.

Každý, kto vyžaduje najvyššiu kvalitu, volí ASPI.

Kontaktovať obchodníka Viac o produkte

iASPI

Aplikácia iASPI je mobilná verzia najrozšírenejšej právnej informačnej služby ASPI. Je špeciálne vyvinutá pre iPad, iPhone, Android Phone („smartphony“ s OS Android) i Android Tablet.

 

Viac informácií

Ponuka Wolters Kluwer je široká - pozrite sa čo ponúkame profesionálom z vašej oblasti

Najnovšie produkty


Všetky najnovšie produkty

Najbližšie semináre

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Katastrálne konanie a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností

19.09.2016 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

84,00 € s DPH (70,00 € bez DPH)


JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Simona Schuszteková, PhD.

Cezhraničné vysielanie a agentúrne zamestnávanie

20.09.2016 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

99,60 € s DPH (83,00 € bez DPH)


JUDr. Juraj Tkáč

Ako pripraviť a zrealizovať súťaž podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?

21.09.2016 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

69,60 € s DPH (58,00 € bez DPH)


JUDr. Boris Tóth

Rozhodovanie súdu o trovách konania a súdne poplatky po rekodifikácii civilného procesu

27.09.2016 , APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

102,00 € s DPH (85,00 € bez DPH)

Všetky semináre

Portály a online aplikácie

Direktor

Direktor

Jedinečná aplikácia pre riaditeľov všetkých typov škôl a školských zaria...

Viac

DPH v praxi

DPH v praxi

Odborný časopis, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pr...

Viac


Legalis

Legalis

Portál legalis.sk je databáza advokátov, notárov, exekútorov a správcov ...

Viac
ePredpisy

ePredpisy

Portál ePredpisy.sk sa na dennej báze venuje sledovaniu legislatívneho p...

Viac