Súkromné právo

Vydavateľ
Počet strán
32
Periodicita
dvojmesačník
Typ produktu
Tlačený časopis
Typ produktu
E-časopis
Typ produktu
Tlačený časopis
ISSN
339-8652
ISSN
2453-6504

Odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe

V oblasti súkromného práva Vám prinášame nový praktický časopis zameraný na aktuálne problémy v tejto oblasti. Mesačník rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom na aplikáciu právnych inštitútov v praxi. Časopis obsahuje odborné články, ktoré sa zaoberajú témami z občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva a ďalších odvetví súkromného práva.

Uvedená novinka je určená predovšetkým odbornej verejnosti, a to advokátom, advokátskym kanceláriám, sudcom, podnikovým právnikom, právnikom pôsobiacim v štátnej správe a samospráve, širokej právnickej verejnosti, ako aj študentom právnických fakúlt.

Obsahom časopisu sú:

  • odborné články z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodného práva súkromného, pracovného práva
  • články sa zameriavajú na praktické využitie jednotlivých inštitútov v aplikačnej praxi, na objasňovanie sporných, resp. diskutabilných ustanovení právnych noriem súkromného práva, ako aj na poznatky získané z rozhodovacej činnosti súdov

Prednosti časopisu, ktoré oceníte:

  • nezávislé a odborne spoľahlivé informácie
  • jednoduchá orientácia a prehľadné usporiadanie textu
  • aktuálne témy
  • praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

Autori článkov sú vybraní poprední odborníci z radov advokátov, sudcov, významných osobností akademickej obce a iných odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti súkromného práva.

Novinka na trhu odbornej právnickej literatúry, ktorá je výlučne zameraná na oblasť súkromného práva, ponúkne zaujímavé riešenia praktických aplikačných problémov a nejasností jednotlivých právnych noriem. Cieľom časopisu Súkromné právo je vytvoriť priestor pre vecnú diskusiu odborníkov o aktuálnych otázkach aplikačnej praxe.

V predaji
V predaji (pre iPad, Andoid a Windows PC)
Čo je WK eReader?
V predaji
Čo je WK eReader?

Ceny sú vrátane DPH

Balíček - tlačený časopis + e-časopis - ročné predplatné

Na stiahnutie

Galéria

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.