Štatistika pre bakalárov

Vydavateľ
Autor
Eva Sodomová a kolektív
Typ publikácie
učebnica
Dátum vydania
9/2016
Počet strán
257
Typ produktu
E-kniha
ISBN
978-80-225-4283-8

Štatistika ako vedná disciplína tvorí neodmysliteľnú súčasť vzdelania ekonóma. Bez kvalitných analýz, ktoré predpokladajú znalosť štatistických metód, ako aj vhodného štatistického softvéru, sa dnešná hospodárska prax nezaobíde.

Učebnica je určená študentom bakalárskeho štúdia na všetkých fakultách denného aj externého štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej obsahom je základný kurz štatistiky, ktorý možno chápať aj ako úvod do štúdia pokročilejších metód tejto vednej disciplíny. Študent si môže prehĺbiť poznatky z uvedených tematických okruhov z literatúry, ktorej prehľad je uvedený na konci učebnice.

Autori učebnice, pedagógovia Katedry štatistiky EU v Bratislave v nej zúročili dlhoročné skúsenosti z výučby štatistiky, pričom ich cieľom bolo uviesť vás do sveta kvantitatívnych metód. Postupne, v logickej nadväznosti sa oboznámite so širokou škálou charakteristík, metód a postupov, ktorých znalosť vám umožní lepšiu orientáciu v zložitej ekonomickej realite popretkávanej spleťou čísel.

Získané poznatky môžete využiť pri spracúvaní seminárnych prác, prác ŠVOČ, ale najmä záverečných bakalárskych a diplomových prác.

V predaji (pre iPad, Android, Windows PC a Mac)
Čo je WK eReader?

Ceny sú vrátane DPH

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.