Novinka

Sociálne zabezpečenie

V predaji (pre iPad, Android, Windows PC a Mac)
Čo je WK eReader?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
učebnica

Dátum vydania
6/2017

Počet strán
314

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4381-1

Cieľom učebnice je poskytnúť čo najkomplexnejší obraz o súčasných systémoch sociálneho zabezpečenia, analyzovať a vedecky spracovať teoretické a praktické otázky fungovania jednotlivých súčastí systému aj v súvislosti s prístupmi a možnosťami ich finančného krytia a inštitucionálneho zabezpečenia. Pre nedávnu globálnu finančnú a hospodársku krízu, demografické zmeny, voľný pohyb osôb a ďalšie procesy dochádza u nás aj v celej Európe k novým sociálnym javom, ktoré si vyžadujú nové prístupy k riešeniu. Preto autori v jednotlivých častiach učebnice poukazujú aj na problémy a otvorené otázky predmetnej problematiky, ktoré vyžadujú ďalšie rozpracovanie.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.