PODNIKOVÉ PLÁNOVANIE (cvičebnica)

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
skriptum

Dátum vydania
9/2017

Počet strán
242

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4382-8

Podnikové plánovanie je strategický nástroj používaný spoločnosťami na vypracovanie dlhodobých plánov a v rámci toho na splnenie určitých cieľov, ako je napr. rast podnikania a objemu predaja. Ide v podstate o obchodné plány, ktoré sa snažia zlepšiť a zefektívniť vnútorné operácie podniku a následne tak generovať zisk. V ideálnom prípade môžu tieto plány pomôcť podnikom dosahovať rast napr. rozšírením ich spotrebiteľskej základne, zlepšením marketingovej kampane či získavaním nových obchodných partnerov. Súčasťou podnikového plánovania je predvídať zmeny a implementovať ich možný vznik do plnenia budúcich cieľov v rôznych časových dimenziách. Význam plánovania teda spočíva v znižovaní, resp. eliminovaní chybných rozhodnutí, ktoré by bránili podniku v jeho úspešnom napredovaní. Podnikové plány môžu vytvárať a používať v podstate podniky všetkých veľkostí, najčastejšie sú však používané veľkými podnikmi. Zvyčajne je ich obsahom vízia, poslanie, stratégia a konkrétne ciele podniku stanovené na jej dosahovanie.

 Predkladaný učebný text obohatený o konkrétne príklady z podnikovej praxe je určený hlavne študentom fakúlt s ekonomickým zameraním, ale aj manažérom, ktorým v rámci riešenia príkladov a prípadových štúdií umožňuje rozvíjať intelektuálnu aktivitu, ich systematické myslenie, schopnosť anticipácie, uvažovať o súčasnosti z pohľadu budúcnosti, pripravenosť na prácu v budúcich podmienkach a prácu s ekonomicko-manažérskymi informáciami. Napriek forme vysokoškolských skrípt, resp. cvičebnice tak ponúka možnosť rozšírenia poznatkov o manažérskych praktikách v podmienkach hospodárskej praxe.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.