Zo súdnej praxe

V predaji - počet čísiel 3
V predaji - počet čísiel 3
V predaji - počet čísiel 3
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
48

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1335-177X

ISSN
1335-177X

ISSN
1335-177X

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR

ZO SÚDNEJ PRAXE už osemnásť rokov sprevádza svojich čitateľov realizáciou zákonov a predpisov z občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva v podobe rozsudkov a uznesení Najvyššieho súdu SR. Autorský kolektív – kompetentní odborníci v uvedených oblastiach aplikácie práva – sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR.

ZO SÚDNEJ PRAXE je určený pre širokú právnickú obec – advokátov, notárov, súdy, prokuratúry a orgány štátnej správy a pre podnikateľskú verejnosť. Vychádza od roku 1996, od roku 2000 aj v elektronickej podobe CD ROM-u – plnotextovej retrospektívy ročníkov 1996 – 2013, s jednoduchým, prehľadným a účelným používateľským servisom, s priebežnou kumulatívnou aktualizáciou 6x ročne na CD.

ZO SÚDNEJ PRAXE si v priebehu svojej existencie našiel pevné miesto na trhu odborných periodík svojho zamerania. Jeho opodstatnenie dokumentuje pretrvávajúci záujem o jeho odber, čo jeho tvorcov podnecuje k intenzívnym snahám o jeho skvalitňovanie s hľadanie nových foriem a spôsobov jeho prezentácie a zvyšovania jeho informačnej hodnoty.

Nový ročník časopisu prezentuje popri už osvedčenom obsahu – komentovaných rozhodnutiach vrcholových súdov SR – aj pôvodne články z pera profesionálov k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva. Čitateľom sa tak ponúka možnosť nahliadnuť do kuchyne tvorcov legislatívy či priblížiť prácu tých, ktorí výsledky ich práce využívajú v praxi, doplniť a prehĺbiť si profesijné znalosti, s cieľom vytvoriť vhodnú platformu na prezentovanie vlastných odborných skúseností či názorov. Veríme, že ich naša ponuka osloví a príjmu túto zmenu ako pridanú hodnotu, ktorá obohatí ich poznanie a súčasne poskytne spôsob aktívne (autorsky) sa zúčastňovať diania v oblasti svojej profesijnej pôsobnosti.

MULTILICENCIA
Multilicencia = 184,80 € + 34,80 € za každú koncovú stanicu
Pre objednávku multilicencií volajte +421 2 58 10 20 31
Odber CD je viazaný na odber tlačenej verzie časopisu.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.