Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív

V predaji (pre iPad, Android, Windows PC a Mac)
Čo je WK eReader?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
2/2017

Počet strán
141

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4363-7

Rozhodovacím procesom môžeme označiť situáciu keď je pri riešení určitého problému nutné vybrať z množiny niekoľkých konfliktných alternatív. Spoločnosť, ekonomické subjekty, ale aj človek ako jednotlivec rieša široku paletu problémov, ale ľudia sú často vo svojich rozhodnutiach iba čiastočne racionálni. Takéto iracionálne správanie vychádza z obmedzenia ľudského myslenia v prípade, ak je výber alterantív spojený s viacerými kritériami. Práve viackriteriálne rozhodovanie ako vedná disciplína ponúka podporné rozhodovacie nástroje pre rozhodovateľov pre rôzne rozhodovacie situácie. Táto monografia je zameraná na prezentovanie procesu rozhodovania v oblasti viackriteriálneho rozhodovania a použitia zodpovedajúcich nástrojov na riešenie vybraných úloh. Monografia je členená na štyri kapitoly. Jednotlivé kapitoly obsahujú metodologické aspekty skúmanej problematiky, ako aj emprické aplikácie. Väčšina teoreticky prezentovaných modelov a metód je aplikovaná na reálnych prípadových štúdiách z rôznych oblastí rozhodovania.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.