Úvod do sociológie

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
skriptum

Dátum vydania
3/2017

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4373-6

Cieľom skrípt je oboznámiť študentov so sociológiou ako samostatnou vedeckou disciplínou, s jej významom pri poznávaní  spoločenských javov a procesov a s jej úlohami. Našim zámerom je  priblížiť základné sociologické pojmy, ich chápanie a spoločenský kontext, v ktorom sa používajú. Cieľom textu je poskytnúť študentom základnú orientáciu v problematike, jednotlivé témy sme preto spracovali čo najstručnejšie.

S prihliadnutím na rozsah  problematiky sme  výber tém orientovali na zmapovanie  základných spoločenských mechanizmov a hlavných oblastí života spoločnosti tak, aby čitateľ získal v problematike aspoň základný prehľad.  V texte sa tak objavujú pojmy ako  miesto jednotlivca v spoločnosti, spoločenské potreby, hodnoty a normy, sociálne konanie, sociálne inštitúcie a spoločenská zmena, sociálne interakcie, sociálne vzťahy a sociálna organizácia, sociálna komunikácia, sociálne skupiny a kolektívne správanie, sociálna štruktúra a sociálna mobilita. Takisto opis takých základných oblastí spoločenského života, ako sú  rodina, práca,  kultúra,  moc a politika.

Jednotlivé témy sú spracované v samostatných kapitolách. Každá kapitola v stručnej podobe predkladá základné vymedzenie pojmu a jeho najdôležitejšie súvislosti, resp. prejavy jeho sociálnej diferenciácie z hľadiska základných podmienok pôsobenia v spoločnosti.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.