Technické riešenie ASPI

Cloud - Single

Pracujem samostatne a službu potrebujem mať prístupnú odkiaľkoľvek, kde mám internet

Prístup k vzdialeným dátovým ASPI-serverom

Riešenie je vhodné pre jedného užívateľa a akýkoľvek počet počítačov.
Single

Pracujem samostatne a službu potrebujem mať dostupnú aj bez internetu

Inštalácia v počítači užívateľa

Riešenie je vhodné pre jedného užívateľa a jeden počítač.


Cloud - Multi

Je nás viac a službu potrebujeme mať prístupnú odkiaľkoľvek

Prístup k vzdialeným dátovým ASPI-serverom

Odporúčame spoločnostiam, v ktorých potrebuje mať prístup k systému viacero užívateľov, pričom títo môžu pracovať aj mimo obvyklého pracoviska. Každý užívateľ (alebo skupina užívateľov) môže mať vlastné obsahové nastavenie.

Klient server

Je nás viac a pracujeme na lokálnej sieti

Architektúra Klient/Server s inštaláciou na serveroch užívateľov

Odporúčame spoločnostiam, v ktorých služby systému ASPI používa viac užívateľov. Všetci však musia mať rovnaké obsahové nastavenie systému.Web

Službu potrebujem mať dostupnú odkiaľkoľvek, z akéhokoľvek počítača či iného zariadenia

Prístup cez webový prehliadač: www.noveaspi.sk

Odporúčame používateľom, ktorí nepracujú stabilne pri jednom počítači.

  • nevyžaduje inštaláciu
  • nevyžaduje aktualizáciu dát
  • prístup k systému je možný z akéhokoľvek miesta, kde ste pripojený na internet
  • dátové ASPI-servery sú priebežne aktualizované a umiestnené v profesionálnom dátovom centre
  • nevyžaduje IT podporu
  • možné prispôsobenie systému
  • možnosť aktivácie notifikácií

Mobilné riešenie - iASPI

Tablety, telefóny

Aplikácia iASPI je mobilná verzia systému ASPI. Je špeciálne vyvinutá pre tablety a smartfóny s operačným systémom iOS alebo Android.