Školenia systému ASPI

Pre nových ako aj jestvujúcich užívateľov ASPI ponúkame možnosť školenia - jedenkrát x ročne bezplatne! V tabuľke nižšie sa nachádzajú termíny plánovaných školení uskutočnených v priestoroch firmy Wolters Kluwer s. r. o., resp. v zmluvných počítačových učebniach. V prípade záujmu možno zabezpečiť školenie u užívateľa (počet účastníkov školenia min. 5).

Pre užívateľov systému ASPI ponúkame cyklus doškoľovacích kurzov v Bratislave, Banskej Bystrici, v Košiciach a Žiline. Školenie prebieha v prostredí operačného systému Windows. Plánovaný začiatok vždy o 9:00, resp. o 9:30 hodine.

Časová náročnosť každého školenia je plánovaná na 3-4 hodiny.

Každé ďalšie školenie (nad rámec bezplatného školenia) je spoplatnené čiastkou 32 EUR / osoba (vrátane DPH). Cena za školenia realizované u užívateľa bude dohodnutá individuálne.

V prípade Vášho záujmu o školenie stačí odoslať prihlášku na školenie nižšie. Obratom Vám potvrdíme jeho registráciu. Prípadne si vyžiadajte bližšie informácie u školiteľa ASPI, tel. č.: +421 903 651 862.


Kalendár školení

Dátum Miesto konania Úroveň Obsadenosť