Aktuality

 • Citácie - nová funkcionalita v aspi

  Vytvorené: Kategória: Aktuality

  Pre uľahčenie práce s textami, najmä ak texty potrebujete použiť v iných dokumentoch a k nim uviesť autora a zdroj.

  Celý článok
 • Rekodifikácia civilného konania

  Vytvorené: Kategória: Aktuality

  Dňom 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok - ktoré nahradili viac ako polstoročie účinný Občiansky súdny poriadok. Možno povedať, že ide o najväčšiu rekodifikáciu v slovenskom právnom poriadku v posledných desaťročiach.

  Celý článok