Dopredaj

STRATEGICKÝ MANAŽMENT a rozhodovanie

Vypredané
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
učebnica

Dátum vydania
1/2012

Väzba
mäkká

Počet strán
330

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-8078-530-7

Publikácia je obsahovo uceleným súborom teoretických poznatkov a názorov ako aj praktických skúseností z oblasti strategického manažmentu. Rozširuje doterajšie poznanie o manažmente a dopĺňa ho o implementáciu stratégie ako osobitného kritéria úspešnosti pri uplatňovaní prvkov riadenia v praxi. Štruktúra monografie vychádza z moderných a overených poznatkov svetovej vedy a praxe v oblasti manažmentu. Svojou prehľadnou koncepciou, obsahom a spôsobom spracovania je určená pre široký okruh záujemcov, odporúča sa však najmä pre študentov a doktorandov príslušných fakúlt univerzít a vysokých škôl a osloví aj akademikov či praktizujúcich manažérov, ktorí si potrebujú rozšíriť a prispôsobiť svoju vedomostnú základňu turbulentnému prostrediu súčasnosti.