Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Právo

Wolters Kluwer ponúka širokej právnickej verejnosti v spolupráci s renomovanými odborníkmi  vo svojom odbore v jednotlivých odvetviach práva nadštandardné vzdelávacie aktivity. Semináre sú organizované nielen k  novelizácii predpisov, ale tiež pre potreby prehĺbenia vedomostí a získavania praktických skúseností z jednotlivých odvetví práva – obchodné právo, občianske, pracovné a správne právo, reflektujú na aktuálne otázky v konkurznom práve, exekúciách a ostatnom práve. Medzi vzdelávacími podujatiami sú zaradené aj akreditované kurzy pre správcov konkurznej podstaty.

Všetky vzdelávacie podujatia usporadúvané Wolters Kluwer sú zamerané na podporu Vášho ďalšieho profesionálneho rastu.

Najbližšie semináre

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
Rozhodcovské konanie v obchodnoprávnych a občianskoprávnych veciach („nespotrebiteľská“ arbitráž)
13.09.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €
JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
Novela Zákona o kolektívnom vyjednávaní s predpokladanou účinnosťou od 1. 9. 2017 alebo ako sa dotkne rozširovanie kolektívnych zmlúv...
14.09.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 78,00 €
JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
Exekučné konanie podľa právnej úpravy účinnej od 01.04.2017 – aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe
19.09.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 102,00 €
JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
Právomoc pri sporoch s cudzím prvkom a uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí
27.09.2017 APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava 96,00 €

Lektori

Lektori vzdelávacích podujatí  patria  vo svojom odbore na Slovensku k tým najlepším a najskúsenejším, a preto  prednášky v ich podaní sa vyznačujú vysokou profesionalitou a prínosom do praxe. Lektori spolupracujúci s Wolters Kluwer  sa s Vami podelia o nadobudnuté  bohaté teoretické a dlhodobou praxou získané znalosti a ponúknu Vám riešenia pre Vašu právnu prax.

Kladieme mimoriadny dôraz na výber lektora, spolupracujeme s profesionálmi vo svojom odbore so skvelými prezentačnými a lektorskými zručnosťami, bohatými skúsenosťami a vysokou odbornou znalosťou.