Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Právo v zdravotníctve

Portál časopisu Právo a manažment v zdravotníctve, zameraný na aktuálnu legislatívu a dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení.

Stránka produktu

Časopis monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, mapuje aktuálnu legislatívu, informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov. Je určený lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom, ako aj odborníkom zo štátnej správy, samospráv, univerzít a vysokých škôl.

Počas svojej existencie si, ako spoľahlivý zdroj odborných poznatkov, názorov a článkov získal stálych priaznivcov najmä v oblasti medicínskeho práva. Našou prioritou je prezentácia odborného a aktuálneho obsahu a rozširovanie právneho vedomia predovšetkým poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Publikujeme zaujímavé, ale aj kontroverzné témy s cieľom vyvolania odborných diskusií. Časopis je recenzovaný, čo je garanciou kvality a odbornosti publikovaných informácií.

Ťažiskovými témami časopisu sú:

  • zdravotnícka legislatíva a jej zmeny,
  • problematika medicínskeho práva doma aj vo svete,
  • právne a ekonomické poradenstvo,
  • pracovnoprávne vzťahy,
  • ekonomika a manažment ambulancie,
  • autodidaktické testy s akreditáciou Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) – za každý test môžete získať 2 body,
  • etika a etické problémy,

a ďalšie aktuálne témy.