Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

DPH v praxi

Odborný časopis, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.

Stránka produktu

Čo v ňom nájdete?

 • príslušnú legislatívu a jej zmeny,
 • aktuálne problémy z oblasti DPH,
 • najčastejšie sa vyskytujúce otázky v praxi, napr. intrakomunitárne obchody, uplatnenie práva na odpočítanie dane, oneskorená registrácia platiteľa dane, podávanie žiadostí o vrátenie dane v iných členských štátoch EÚ a iné,
 • problematiku osobitných režimov uplatňovania DPH – služby cestovných kancelárií, prepravné služby, a pod.
 • fakturáciu, súhrnný výkaz, daňové priznania, elektronickú komunikáciu platiteľa dane so správcom dane,
 • prípadové štúdie a riešenia konkrétnych situácií z praxe vysvetlené na príkladoch,
 • aktuality z EÚ,
 • rozsudky NS SR, ÚS SR a Súdneho dvora EÚ
 • mnohé ďalšie zaujímavé informácie.

Čo oceníte, ak si časopis predplatíte?

 • prakticky ladené články odborníkov,
 • zrozumiteľne podané široké spektrum problematiky dane z pridanej hodnoty,
 • využiteľnosť a aplikáciu informácií v praxi,
 • pomoc pri orientácii v príslušnej legislatíve, právnych normách, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo oblasti DPH,
 • aktuálne informácie z Európskej únie a jej členských štátov,
 • možnosť bezplatne využívať písomnú poradňu, v ktorej na konkrétne otázky odpovedajú kompetentní odborníci.

Chcete byť správne informovaní? Čítajte nás!

Zárukou vysokej odbornosti a praktického využitia informácií, uverejnených v časopise DPH v praxi, je spolupráca so Slovenskou komorou daňových poradcov a kolektív prispievateľov – odborníkov pôsobiacich na Finančnom riaditeľstve a daňových úradoch SR, Ministerstve financií SR, v súkromných spoločnostiach, ako aj odborníkov z akademickej obce.

 • DPH v praxi

  DPH v praxi

  od 96,00 €

  V predaji - počet čísiel 15
  Cena ročného predplatného: 96,00 € / 12 čísel
  V predaji - počet čísiel 15
  Cena ročného predplatného: 136,00 € / 12 čísel
  V predaji - počet čísiel 15
  Cena ročného predplatného: 176,00 € / 12 čísel
  Zobraziť dostupnosť na predajniach

  Ceny sú vrátane DPH