Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Online produkty

Direktor

Jedinečná aplikácia pre riaditeľov všetkých typov škôl a školských zariadení, ich zástupcov, stredný manažment, zriaďovateľov a ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia systému regionálneho školstva na Slovensku.

Zobraziť

noveaspi.sk

Najrýchlejší prístup k právnym predpisom z vašej kancelárie či priamo z domu.

Zobraziť

Otázky & odpovede

Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.

Zobraziť

Dane a účtovníctvo v praxi

Odborný časopis zameraný na aktuálne témy a legislatívne zmeny z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd podnikateľských subjektov.

Zobraziť

DPH v praxi

Odborný časopis, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.

Zobraziť

Účtovníctvo ROPO v praxi

Odborný časopis plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácieobce.

Zobraziť

Právo v zdravotníctve

Portál časopisu Právo a manažment v zdravotníctve, zameraný na aktuálnu legislatívu a dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení.

Zobraziť

Praetor

Novinka v portfóliu produktov Wolters Kluwer.
Praetor je informačný systém pre advokátov, ktorý vám zjednoduší život a je prepojený so systémom ASPI.

Zobraziť


Kontakt

Wolters Kluwer SR s. r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09
Bratislava

ASPI
Helpdesk:
02 / 58 10 20 20
ASPI: 02 / 58 10 20 14
Časopisy: 02 / 58 10 20 31
Knihy: 02 / 58 10 20 17
Predajňa: 0903 443 342

Email: office@wolterskluwer.sk