Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Aktuality


Jan Horecký: „Vy si občas vyrobíte tému, ktorou sa zbytočne zaoberáte, hoci spoločných problémov máme dosť aj pri súčasných pracovnoprávnych úpravách“

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Rozhovor s JUDr. Janom Horeckým, PhD., jedným zo zahraničných rečníkov, sa uskutočnil ako súčasť príprav 1. odbornej konferencie o pracovnom práve, ktorá sa uskutoční 16. mája 2019 v hoteli Tatra v Bratislave a na ktorej vystúpia poprední odborníci  v oblasti pracovného práva z Českej a Slovenskej republiky.

Andrea Olšovská: Účelovosť skončenia pracovného pomeru je „strašiak“, ktorý prenasleduje zamestnávateľov

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Rozhovor s doc. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD., odbornou garantkou, sa uskutočnil ako súčasť príprav 1. odbornej konferencie o pracovnom práve, ktorá sa uskutoční 16. mája 2019 v hoteli Tatra v Bratislave a na ktorej vystúpia poprední odborníci  v oblasti pracovného práva z Českej a Slovenskej republiky.

WK eReader je Smarteca

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Nové učebnice trestného práva slávnostne uviedli do sveta

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Vo štvrtok 20. apríla v priestoroch Paneurópskej vysokej školy predstavili nové učebnice trestného práva. Knihy Trestné právo hmotné I., II., Trestné právo – procesné I., II. Publikácie slávnostne uviedol do života prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., predseda Najvyššieho súdu Českej republiky, mimoriadne významná osobnosť v oblasti teórie a praxe trestného práva.

Bezplatné školenie pre advokátov: Čo v praxi znamená zmena podmienok osobného bankrotu?

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Experti, ktorí sa podieľali na návrhu novely zákona o konkurze vám vysvetlia ako zmeny ovplyvnia advokátov, sociálnych pracovníkov a ich klientov.

Slávnostné otvorenie predajne

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Na Ekonomickej Univerzite v Bratislave sme dnes otvorili predajňu ekonomickej a právnickej literatúry. Predajňu môžete navštíviť v pondelok-piatok od 8:30 do 16:30.

Bezplatné školenie pre advokátov

Vytvorené: Kategória: Aktuality Autor: Nadácia Pontis

Nadácia Pontis v spolupráci s Fórom pre ľudské práva pripravuje bezplatný trojdňový tréning  v téme „Zastupovanie detí s duševným postihnutím“. Advokáti, koncipienti a študenti práva majú ešte možnosť prihlásiť sa – voľných je už len pár miest.

Rekodifikácia civilného konania

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Dňom 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok - ktoré nahradili viac ako polstoročie účinný Občiansky súdny poriadok. Možno povedať, že ide o najväčšiu rekodifikáciu v slovenskom právnom poriadku v posledných desaťročiach.

Nový katalóg Automatizovaného systému právnych informácií

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Predstavujeme vám nový katalóg, v ktorom nájdete množstvo užitočných informácií o systéme ASPI.

Časopis ARS NOTARIA v ASPI

Vytvorené: Kategória: Aktuality

V spolupráci s Notárskou komorou Slovenskej republiky sme zaradili do systému ASPI všetky články z časopisu ARS NOTARIA spolu s celým archívom od roku 1997. Časopis sa venuje nielen otázkam zaujímavých pre notárov pre výkon ich notárskej činnosti, ale aj širšiu právnickú obec.

Výhody systému ASPI na 30 dní zdarma

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Wolters Kluwer vám ponúka Automatizovaný Systém Právnych Informácií na 30 dní zdarma. Zaregistrujte sa a testujte jeho výhody priamo vo vašom počítači.

Systém ASPI: Pre užívateľov systému ASPI sme pripravili výhodnú ponuku na voliteľný obsah – zľavu 15%.

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Získajte obsah v systéme ASPI opäť výhodnejšie. Akciu môžete využiť do 30. júna 2015.

Systém ASPI: Autorsky spracovaný obsah v systéme ASPI so zľavou 20 %.

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Získajte obsah v systéme ASPI teraz výhodnejšie. Do 31. mája 2015 vám systém ASPI ponúka rozšírenie elektronickej knižnice o autorsky spracovaný obsah v rôznych balíčkoch so zľavou až 20 %.

Uznanie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil nášmu autorovi doc. PhDr. Františkovi Okruhlicovi, PhD., Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013, v kategórii spoločenské vedy, za dielo VLASTNÍCKA SPRÁVA SPOLOČNOSTI (CORPORATE GOVERNANCE).

Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2013

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Literárny fond nášmu vydavateľstvu v rámci slávnostného odovzdávania „Ceny Mateja Bela za rok 2013, knižných prémií, Pocty LF a Uznaní LF za vedecké preklady za rok 2013“ odovzdal dňa 20. mája 2014 diplom „Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2013“ za odbornú publikáciu Právny text v preklade - translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov. Literárnemu fondu za odovzdaný diplom ďakujeme.

Tlačová správa TASR

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Tlačová agentúra Slovenskej republiky vzhľadom na zmenu obchodného mena a vymenovanie nového konateľa a riaditeľa zverejnila správu o našej spoločnosti.

Novinka: Finančné trhy - nástroje a transakcie

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Nevyhnutnosť poukázať na nové problémy v oblasti ekonomickej teórie, ako aj hospodárskej praxe, súvisiace s globálnou finančnou krízou bola podnetom na vznik nového vydania tejto publikácie. Získajte viac informácií najmä v oblastiach základov investovania, peňažného trhu, devízového trhu – Forex, kapitálového a akciového trhu.

Novinka: Katastrálny zákon - komentár

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Predstavujeme vám publikáciu - praktickú pomôcku, ktorá svojím obsahom vysvetľuje jednotlivé ustanovenia katastrálneho zákona v širších súvislostiach, a tiež vysvetľuje základné princípy katastra nehnuteľností. Tento odborný príspevok ocení každý, kto pracuje s nehnuteľnosťami -  právnici, zamestnanci realitných kancelárií a orgánov štátnej správy.

Iura Edition je Wolters Kluwer

Vytvorené: Kategória: Aktuality Autor: Wolters Kluwer

Tradičná kvalita popredného odborného vydavateľstva na Slovensku dostala dňom
1. januára 2014 nové obchodné meno: Wolters Kluwer s. r. o.

Prepojili sme ASPI a Praetor

Kategória: Aktuality

Vďaka spojeniu ASPI a Praetor môžete mať k dispozícii právne rešerše priamo vo vašom spise