Nové trendy controllingu podniku

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
3/2017

Počet strán
130

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4376-7

Sociálne inovácie sú predmetom skúmania v celej vedeckej monografii, pričom o inovatívnom prístupe možno hovoriť z hľadiska metodiky práce (adaptácia konvenčných metód do inovatívneho prostredia), subjektu skúmania a vedeckého prístupu. Divadlo ako objekt záujmu sociálneho controllingu je oblasť controllingu, ktorej sa venuje len minimum autorov doma či v zahraničí. Inovatívny prístup výskumu vedeckej práce stojí na troch nosných pilieroch, ktorými sú verejné zdroje(poukážeme na rozdiely vo výkazníctve a finančnej oblasti inštitúcií verejnej správy a bežných podnikateľských subjektov), oblasť kultúry (spracujeme problematiku evidovania, ukladania, spracovávania a prezentovania informácií o činnosti divadla) a aplikácia sociálnych inovácií controllingu podniku (využijeme aktuálne trendy a nové prístupy controllingu podniku v divadle).

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.