Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienkach územných celkov Slovenskej republiky

V predaji
Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Edícia
Ekonómia

Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
5/2016

Väzba
mäkká

Počet strán
136

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-7552-226-9

Monografia sa zaoberá problematikou merania bezpečnosti občanov v územných celkoch Slovenskej republiky. Prináša nový pohľad na problematiku identifikácie, určovania, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov posudzujúcich úroveň bezpečnosti občanov v špecifických podmienkach vymedzených územných celkov. Obsah monografie začína prehľadom o faktoroch ovplyvňujúcich bezpečnosť občanov, pokračuje cez ich priame a nepriame pozorovanie, zisťovanie aktuálnej úrovne a sledovanie vzájomných závislostí. Navrhuje vlastné riešenia a verifikuje ich funkčnosť a uplatniteľnosť tak v teórii, ako aj v praxi. Súčasťou interpretácie dosiahnutých výsledkov je posúdenie a diskusia k predmetnej problematike z hľadiska odporúčaní širšieho využitia dosiahnutých výstupov. Práca svojím spracovaním v jednotlivých kapitolách poskytuje ucelený obraz nielen o formovaní postavenia a úloh občana v bezpečnostnom systéme obce, ale aj o možnostiach merania a potenciálneho ovplyvnenia bezpečnostného prostredia človeka.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.