Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva

V predaji
Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
skriptum

Dátum vydania
3/2019

Počet strán
106

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4591-4

Hlavnou úlohou tejto publikácie je vysvetliť konštrukciu IFRS a ich logické prepojenie na ekonomické rozhodnutia používateľov účtovných informácií v reálnom svete – a ponechať výsledné hodnotenie o užitočnosti a rizikách IFRS na samotného čitateľa. Práve preto je sa pri jej písaní vychádzalo z dvoch základných predpokladov. Prvým je predpoklad, že je užitočnejšie zaraďovať požiadavky IFRS do reálnych situácií než doslovne prepisovať ich jednotlivé ustanovenia. Publikácia preto vo väčšine prípadov obsahuje odkazy na tieto znenia (napr. IAS 1.54 je odkaz na článok 54 štandardu IAS 1), vysvetleniu ich obsahu a dôsledkov na zostavovateľov a používateľov účtovnej závierky. Z toho vychádza aj druhý predpoklad, teda že pri písaní by sa malo vychádzať z reálií viac ako 140 podnikov ktoré v podmienkach SR zostavujú na individuálnu účtovnú závierku v súlade s IFRS. Splnenie tohto cieľa si však vyžaduje, aby bola učebnica vydávaná vo viacerých zväzkoch. Prvý z nich máte práve pred sebou.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.