MATEMATIKA pre 1. ročník

V predaji (pre iPad, Android, Windows PC a Mac)
Čo je WK eReader?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
učebnica

Dátum vydania
9/2016

Počet strán
381

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4277-7

Učebný text MATEMATIKA je základná literatúra z matematiky pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave všetkých fakúlt a všetkých foriem štúdia. Metodickým spracovaním berie tento učebný text ohľad na skutočnosť, že úroveň vedomostí z matematiky, s ktorými študenti prichádzajú na Ekonomickú univerzitu v Bratislave zo stredných škôl, je rozsahom a kvalitou veľmi rozdielna. V tejto súvislosti sme sa snažili, aby bol výklad problematiky jednotlivých kapitol dostatočne zrozumiteľný čo najširšiemu okruhu študentov. Kvôli lepšiemu pochopeniu učiva sú v učebnom texte riešené príklady, z ktorých mnohé sú aplikované na ekonomickú problematiku. Väčšinu riešených príkladov sme doplnili aj obrázkami. Na konci každej podkapitoly sa nachádzajú neriešené úlohy aj s výsledkami, na ktorých si študenti môžu precvičiť získané vedomosti.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.