Logo Wolters Kluwer

Letná súťaž s Wolters Kluwer

O súťaži

Všetky knižné publikácie zakúpené od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 Vám doručíme zadarmo a navyše budete automaticky zaradení do zlosovania o jeden zo skvelých inteligentných náramkov Xiaomi Mi Band 4.

Inteligentný náramok Xiaomi v elegantnom prevedení s farebným displejom je univerzálny krokomer na ruku, vhodný pre každého, nabitý množstvom praktických funkcií. Na jedno nabitie vydrží až 20 dní. Komunikuje s OS Android a iOS za pomoci Bluetooth. Vďaka odolnosti voči vode do 50 m môžete náramok používať aj pri pohybe vo vode. Okrem ukazovateľa času, dátumu a stopiek si na ňom viete nastaviť budík. Skvelou funkciou je prehrávanie hudby alebo ovládanie notifikácií prichádzajúcich do mobilu. Zo športových funkcií určite oceníte meranie tepovej frekvencie, krokov a výpočet spálených kalórií pri pohybe, ako je chôdza, beh, fitnes alebo bicyklovanie.

Výhercovia

Slávik M., Bratislava; Čierna D., Považská Bystrica; Kačur R., Bratislava; Opatovska Z., Trenčianska Turná; Tóth K., Sokolce na Ostrove.

Srdečne gratulujeme.

Podmienky súťaže

 

 1. Úvodné ustanovenia
  Organizátorom súťaže je spoločnosť Wolters Kluwer SR, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. IČO: 31348262. Súťaž je určená pre osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Súťaž prebieha na webe organizátora www.wolterskluwer.sk v čase od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Wolters Kluwer SR, s. r. o., a osoby im blízke. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť v priebehu súťaže pravidlá. Všetci súťažiaci sa svojou účasťou v súťaži zaväzujú k dodržiavaniu týchto pravidiel.

 2. Účasť v súťaži
  Pre účasť v súťaži (zaradenie do konečného žrebovania) je potrebné urobiť jednorazový nákup v hodnote nad 40 € s DPH na stránke www.wolterskluwer.sk v termíne od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019.

 3. Výhry
  5x FITNES NÁRAMOK XIAOMI MI BAND 4

 4. Žrebovanie výhercov
  Žrebovanie výhercov súťaže na www.wolterskluwer.sk prebehne najneskôr do 5. dňa po jej skončení. Vyhodnocovanie splnenia podmienok a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže. Vyžrebovaných bude 5 výhercov. Oznámenie o výhre bude výhercom oznámené e-mailom na adresu, ktorú uvedú v objednávke, a tiež zverejnené v sekcii Výhercovia na www.wolterskluwer.sk. V prípade, že sa nepodarí s výhercom do 10 dní od žrebovania skontaktovať, jeho výhra prepadá bez náhrady. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia na základe dostupných informácií a zdrojov. Výhry nie sú súdne vymáhateľné ani reklamovateľné a budú fyzicky poslané výhercom poštou/kuriérom na adresy, ktoré uviedli v objednávke.

 5. Ochrana osobných údajov
  Organizátor súťaže prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije výhradne po dobu nutnú a na účel, ktorý je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov, a neposkytne ich inému subjektu alebo inej strane. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., nemôže byť súťažiaci, ktorý spĺňa podmienky súťaže, ale nedal súhlas k spracovaniu osobných údajov, zverejnený a uzrozumený o prípadnej výhre. Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.