Logo Wolters Kluwer

HR ASPI – systém pre mzdárov a personalistov

Predstavujeme vám databázu odborných informácií šitých na mieru potrebám personalistov/zamestnancov v oblasti HR.

Prečo práve HR ASPI?

Úspora času

Vždy aktuálne predpisy s časovými rezmi (porovnanie aktuálne účinného znenia predpisu s predchádzajúcimi zneniami).

Prehľadnosť

Fulltextové vyhľadávanie nad všetkými dokumentami. Jednotlivé moduly sú vzájomne previazané a prelinkované.

Jednoduchosť

Nastavte si notifikácie vami zvolených predpisov, ktoré potrebujete sledovať. Pri zmene predpisu budete upozornený na jeho zmenu.

V HR ASPI nájdete všetky predpisy, súdne rozhodnutia a autorsky spracované komentáre, monografie, vzory, preloženú legislatívu a množstvo ďalších informácií, ktoré vám uľahčia vašu prácu a pomôžu sa zorientovať v legislatíve.

Vyžiadajte si testovaciu verziu HR ASPI PROFI na 14 dní bezplatne

HR ASPI PROFI obsahuje

Komentáre

Komentáre od renomovaných autorov, ktoré výrazne pomáhajú porozumieť textu zákonu, šetria čas a sú previazané priamo na paragraf predpisu.

Vzory

Vzory zmlúv, žiadostí, podaní, rozhodnutí a ďalších dokumentov, ktoré obsahujú podrobný komentár, súvisiacu právnu úpravu a upozornenia na špecifiká konkrétneho dokumentu.

Anglické preklady

Preklady vybraných predpisov do anglického jazyka, ktoré zohľadňujú aj novelizácie, aby znenie bolo stále aktuálne.

Ukážka práce v systéme HR ASPI - Personalista

Cenník

Systém ASPI pre mzdárov a personalistov HR ASPI FREE HR ASPI BASIC HR ASPI PROFI
Viac ako 65.000 predpisov
Materiály z Národného inšpektorátu práce
       
Viac ako 5.000 dôvodových správ  
Viac ako 2.800.000 súdnych rozhodnutí  
Predpisy EÚ  
Komentár k Zákonníku práce (Krajčo, J. a kol.)  
Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní (Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, 2015)  
Monografia: Agentúrne zamestnávanie (Olšovská, Toman, Švec, Schuszteková, Bulla, 2015)  
Monografia: Mzdy profesionálne (Matlovičová, I., 2014)  
Monografia: Pracovné právo v poznámkach s príkladmi (Žulová, J. a kol, 2017)  
Monografia: Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve (Thurzová, Dudor, Mezei, 2016)  
Monografia: Konto pracovného času (Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, 2017)  
Monografia: Dovolenka - pracovnoprávna a mzdová príručka (Iveta Matlovičová, 2016)  
Monografia: Riadenie ľudských zdrojov ( Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková, 2016)  
Monografia: Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (Jana Černáková, 2017)  
Monografia: Pracovný čas (Toman J., 2018)  
Monografia: Pracovný pomer (Olšovská A., 2017)  
Monografia: Prekážky v práci (Toman, J., 2018)  
Vzory - Pracovné právo (Marek Švec, Drobný, M., Szabóová, T. - Labour Law Association)  
Otázky a odpovede z oblasti pracovného práva  
Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v angličtine  
       
Komentár k Zákonníku práce (Tkáč, V. a kol.)    
Komentár k Exekučnému poriadku (Molnár, P.)    
Komentár k zákonu o cestovných náhradách (Horváthová, M.)    
Komentár k zákonu o inšpekcii práce (Jurík, V.)    
Komentár k zákonu o sociálnom fonde (Horváthová, M.)    
Komentár k zákonu o výkone práce vo verejnom záujme ( Mičudová, T.)    
Praktický komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní (Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková)    
Komentár k antidiskriminačnému zákonu (Ondrej Matejka a kol.)    
Komentár k zákonu o cezhraničnom vysielaní - praktický komentár (Hager, B., Sapáková, J., Janošková, N., Liebscherová, K., 2018)    
Komentár k zákonu o minimálnej mzde (Zuzana Macková, Miroslav Mačuha, 2017)    
Komentár k zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (Mičudová, T.)    
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru (Harajdič, J., 2014)    
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve (Poruban, A., Kotira, P., Čapkovičová, A., Balážová, K., 2016)    
Judikatúra vo veciach exekučného konania (Budjač, M., Gibaľová, J., 2016)    
Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (Kročková, K., Grancová, B., 2018)    
Judikatúra vo veciach sociálnych (Závadská, E., Kokodičová, K., 2017)    
Navigátor - Pracovné právo (Ondrej Matejka a kol.)    
Navigátor: Kolektívne vyjednávanie (Švec, M., Drobný, M., Labour Law Association)    
Navigátor: Kompetencie zástupcov zamestnancov (Švec, M., Drobný, M., Szabóová, T., Labour Law Association)    
Cena bez DPH 0 € 199 € 299 €