DPH v praxi

V predaji - počet čísiel 4
Cena ročného predplatného: 92,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 4
Cena ročného predplatného: 128,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 4
Cena ročného predplatného: 174,00 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
24

Periodicita
mesačník

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1338-7006

ISSN
1338-7006

ISSN
1338-7006

Odborný mesačník, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.

Časopis je určený

 • účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
 • daňovým poradcom,
 • audítorom a
 • ďalším záujemcom o problematiku DPH.

Čo v ňom nájdete?

 • príslušnú legislatívu a jej zmeny,
 • aktuálne problémy z oblasti DPH,
 • najčastejšie sa vyskytujúce otázky v praxi, napr. intrakomunitárne obchody, uplatnenie práva na odpočítanie dane, oneskorená registrácia platiteľa dane, podávanie žiadostí o vrátenie dane v iných členských štátoch EÚ a iné,
 • problematiku osobitných režimov uplatňovania DPH – služby cestovných kancelárií, prepravné služby, a pod.
 • fakturáciu, súhrnný výkaz, daňové priznania, elektronickú komunikáciu platiteľa dane so správcom dane,
 • prípadové štúdie a riešenia konkrétnych situácií z praxe vysvetlené na príkladoch,
 • aktuality z EÚ,
 • rozsudky NS SR, ÚS SR a Súdneho dvora EÚ
 • mnohé ďalšie zaujímavé informácie.

Čo oceníte, ak si časopis predplatíte?

 • prakticky ladené články odborníkov,
 • zrozumiteľne podané  široké spektrum problematiky dane z pridanej hodnoty,
 • využiteľnosť a aplikáciu informácií v praxi,
 • pomoc pri orientácii v príslušnej legislatíve, právnych normách, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo oblasti DPH,
 • aktuálne informácie z Európskej únie a jej členských štátov,
 • možnosť bezplatne využívať písomnú poradňu, v ktorej na konkrétne otázky odpovedajú  kompetentní odborníci.

Chcete byť správne informovaní? Čítajte nás!

Zárukou vysokej odbornosti a praktického využitia informácií, uverejnených v časopise DPH v praxi, je spolupráca so Slovenskou komorou daňových poradcov a kolektív prispievateľov – odborníkov pôsobiacich na Finančnom riaditeľstve a daňových úradoch SR, Ministerstve financií SR, v súkromných spoločnostiach, ako aj odborníkov z akademickej obce.

  DPH v praxi Minimum DPH v praxi Štandard DPH v praxi Premium
DPH v praxi

tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2013 + zadanie 5 otázok ročne

Otázky & odpovede Online

zadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 000)

 
Judikatúra

k vybraným právnym predpisom

   
Komentáre

Aktualizované komentáre v časových rezoch:
- Zákon o dani z príjmov
- Zákon o dani z pridanej hodnoty
- Daňový poriadok
- Zákon o cestovných náhradách
- Zákon o sociálnom fonde
- Zákon o obmedzení platieb v hotovosti
- Zákon o používaní ERP
- Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Zákon o dani z motorových vozidiel
- Zákon o účtovníctve
- Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
- Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
- Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC
- Opatrenie k účtovnej závierke pre mikro ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre malé ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre veľké ÚJ

   

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.