Verejné obstarávanie - právo a prax

V predaji - počet čísiel 5
Cena ročného predplatného: 85,50 € / 6 čísel
V predaji - počet čísiel 5
Čo je Smarteca?
V predaji - počet čísiel 5
Cena ročného predplatného: 115,00 € / 6 čísel
Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
40

Periodicita
dvojmesačník

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
E-časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1339-5963

ISSN
2453-6512

Dvojmesačník plný odborných informácií

 • monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku
 • mapuje legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom
 • informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov

Časopis je určený:

 • verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom
 • záujemcom a uchádzačom
 • širokej právnickej verejnosti venujúcej sa problematike verejného obstarávania

Obsahom časopisu sú:

 • odborné články obsahovo zamerané na legislatívu v oblasti verejného obstarávania – tak vnútroštátnu, ako aj na úrovni EÚ
 • články na vybrané témy, ako napríklad informačné povinnosti verejného obstarávateľa, vyhodnocovanie ponúk, súťažné podklady, revízne postupy, upozornenia na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v jednotlivých fázach verejného obstarávania
 • rozhodovacia činnosť tak vnútroštátnych súdov, ako aj Súdneho dvora Európskej únie
 • odpovede na otázky čitateľov

Prednosti časopisu, ktoré oceníte:

 • nezávislé, odborne spoľahlivé a aktuálne informácie
 • ľahká orientácia a prehľadné usporiadanie textu
 • praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

Výber prispievateľov do nášho časopisu bol podmienený skutočnosťou, aby išlo o ľudí z praxe – právnici, ktorí pôsobia u najväčších verejných obstarávateľov, bývalé odborne spôsobilé osoby, advokáti, sudcovia a iní odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.