Verejné obstarávanie - právo a prax

V predaji - počet čísiel 8
Cena ročného predplatného: 89,00 € / 6 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie

Galéria


Vydavateľ

Počet strán
40

Periodicita
dvojmesačník

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1339-5963

Odborný dvojmesačník obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre podnikateľskú, aj nepodnikateľskú sféru.

Časopis je určený:

 • verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom,
 • záujemcom a uchádzačom, medzi ktorých radíme podnikateľov, nepodnikateľov, obce, mestá a pod.,
 • širokej právnickej, ale aj neprávnickej verejnosti venujúcej sa problematike verejného obstarávania.

Cieľom je:

 • monitorovať aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, eurofondov, dotácií a súvisiacich poznatkov,
 • mapovať legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom,
 • prinášať aktuálny prehľad súdnych rozhodnutí na národnej a nadnárodnej úrovni,
 • spracúvať najdôležitejšie súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a Súdneho dvora EÚ a zdôrazniť ich dôležitosť pre prax,
 • upozorňovať na vážne pochybenia pri procese verejného obstarávania,
 • prinášať rôzne odporúčania prostredníctvom erudovaných odborníkov.

Prednosti časopisu, ktoré oceníte:

 • nezávislé, odborne spoľahlivé a aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov a dotácií,
 • správnosť a garancia, relevantnosť informácií spracúvaná najlepšími odborníkmi z praxe,
 • praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

Našimi prispievateľmi sú:

Právnici z praxe pôsobiaci u najväčších verejných obstarávateľov, členovia občianskeho združenia “Okrúhly stôl obstarávania“, predstavitelia spoločnosti eBIZ, advokáti, sudcovia a ďalší odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla, a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov. Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.