Manažment školy v praxi

V predaji - počet čísiel 14
Cena ročného predplatného: 80,00 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
32

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1336-9849

Odborný mesačník pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov

 • monitoruje aktuálne dianie vo všetkých oblastiach rezortu školstva
 • mapuje legislatívu pre prevádzkovanie škôl a školských zariadení
 • informuje prostredníctvom erudovaných odborníkov

Časopis je určený

 • vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľom všetkých typov škôl a školských zariadení systému regionálneho školstva
 • ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť školstva
 • samosprávnym orgánom škôl a školských zariadení
 • odborom a referátom školstva pri samosprávach všetkých stupňov
 • ostatným záujemcom o problematiku školstva

Jeho obsahom sú

 • odborné články k aktuálnym témam riadiacej a edukačnej činnosti
 • legislatíva v oblasti prevádzkovania škôl a školských zariadení
 • informácie z oblasti manažovania, súčasných trendov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
 • prehľad dôležitých termínov
 • odpovede na dopyty čitateľov
 • pozvánky na vzdelávacie akcie
 • výber zo Zbierky zákonov
 • zaujímavosti z histórie školstva

Prednosti, ktoré oceníte

 • pôvodné dosiaľ nezverejnené texty
 • spolupráca s odborníkmi pre konkrétne oblasti záujmu
 • ľahká orientácia a prehľadná štruktúra textu
 • interaktívna forma komunikácie s čitateľom
 • prezentácia nových metód a technológií vzdelávania
 • príklady z praxe

Tvorcami obsahu časopisu sú odborníci zo sféry riadenia rezortu, erudovaní pedagógovia všetkých typov škôl, pracovníci špecializovaných pracovísk rezortu, riaditelia základných, stredných či materských škôl a odborníci z prienikových odborností.

Obsah časopisu je prehľadne členený do tematických oblastí (rubrík): riadiacej, výchovno-vzdelávacej, ekonomickej, právnej, legislatívnej, personálnej, administratívnej či materiálno-technickej. Ponúka zdarma písomnú poradenskú službu formou otázok a odpovedí, výber zo Zbierky zákonov, novinky odbornej literatúry, výkladový slovník odborných termínov a pripomína vzdelávacie akcie. Predplatitelia môžu využiť aj bezplatnú inzerciu dopytu a ponuky zamestnania v oblasti školstva. Privítame aj prezentáciu vlastných skúseností škôl z riadiacej činnosti či aplikácie edukačných metód a techník ako výmenu informácií a sprostredkovanie skúseností z praxe.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.