Dane a účtovníctvo v praxi

V predaji - počet čísiel 12
V predaji - počet čísiel 12
V predaji - počet čísiel 12
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie

Galéria


Vydavateľ

Počet strán
64

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1335-7034

ISSN
1338-175X

ISSN
1338-175X

Odborný mesačník plný informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd

Časopis je určený:

 • účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
 • audítorom a daňovým poradcom,
 • ďalším záujemcom o túto problematiku.

Obsahom časopisu sú:

 • odborné články s praktickými príkladmi na aktuálne témy z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd podnikateľských subjektov,
 • informácie o legislatívnych zmenách a všetkých súvisiacich novinkách,
 • vybrané otázky čitateľov z praxe.

Autormi príspevkov sú kvalifikovaní odborníci z jednotlivých univerzít, ministerstiev, daňoví poradcovia, audítori a mnohí ďalší experti z praxe. Publikované články recenzujú členovia redakčnej rady časopisu – poprední špecialisti z ekonomickej a právnej oblasti.

  Dane a účtovníctvo Minimum Dane a účtovníctvo Štandard Dane a účtovníctvo Premium
Dane a účtovníctvo v praxi

tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2005 + zadanie 5 otázok ročne

Otázky & odpovede Online

zadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 000)

 
Judikatúra

k vybraným právnym predpisom

   
Komentáre

Aktualizované komentáre v časových rezoch:
- Zákon o dani z príjmov
- Zákon o dani z pridanej hodnoty
- Daňový poriadok
- Zákon o cestovných náhradách
- Zákon o sociálnom fonde
- Zákon o obmedzení platieb v hotovosti
- Zákon o používaní ERP
- Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Zákon o dani z motorových vozidiel
- Zákon o účtovníctve
- Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
- Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
- Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC
- Opatrenie k účtovnej závierke pre mikro ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre malé ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre veľké ÚJ

   

Používaním online verzie získate navyše:

 • skorší prístup k článkom aktuálneho čísla, pričom všetky zákony a jednotlivé paragrafy nachádzajúce sa v článkoch sú prelinkované na ich znenie,
 • archív článkov od roku 2005,
 • rýchly prístup k právnym predpisom v sekcii „Legislatíva", týždenne aktualizovaných, v časových rezoch,
 • užitočné prehľady základných daňových, účtovných a mzdových informácií v prehľadných tabuľkách,
 • vzory tlačív a kalkulačky,
 • fórum zamerané na aktuálne témy,
 • možnosť bezplatne zasielať otázky z oblastí daní, práva, miezd a účtovníctva prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk,
 • komentáre a judikatúra k vybraným zákonom,
 • ekonomické aktuality, novinky z DR SR a MF SR, Zbierky zákonov a Obchodného vestníka,
 • denne aktualizovaný daňový kalendár,
 • pracovné ponuky, adresáre a ďalšie užitočné informácie.

Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!

Využite všetky výhody moderného predplatného!

Testovanie ZADARMO počas 10 dní

Využite možnosť 10-dňového testovania časopisu Dane a účtovníctvo v praxi – online, a sami si overte kvalitu ponúkaných informácií a služieb >>>

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov