Bezpečnosť práce v praxi

V predaji - počet čísiel 16
Cena ročného predplatného: 62,40 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie

Galéria


Vydavateľ

Počet strán
24

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1338-2691

Odborný mesačník pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Časopis je určený:

 • bezpečnostným technikom
 • autorizovaným bezpečnostným technikom
 • konateľom spoločností
 • vedúcim zamestnancov
 • zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť
 • podnikateľom
 • ale aj všetkým ostatným, ktorí zo zákona zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci.

Obsahom časopisu sú:

 • informácie k  plneniu povinnosti zamestnávateľov z hľadiska BOZP
 • prehľady a výklad nových právnych predpisov z oblasti BOZP
 • komentáre k novelám legislatívnych predpisov
 • názory a skúsenosti odborníkov z danej oblasti
 • zásady prevencie v oblasti BOZP
 • názory a stanoviská inštitúcií a profesijných subjektov
 • analýzy pracovných úrazov, praktické skúsenosti, modelové príklady a odporúčania pri vyšetrovaní pracovných úrazov
 • analýzy a hodnotenia rizík, postupy pri ich vyhodnocovaní a návrhoch bezpečnostných opatrení
 • príklady dokumentácie BOZP (ukážky tlačív, formulárov, spôsoby elektronickej evidencie a pod.)
 • novinky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • praktické rady a odporúčania
 • odpovede na vaše otázky
 • a  mnoho ďalších užitočných informácií

Hlavnými prednosťami časopisu sú:

 • ľahká orientácia a prehľadné usporiadanie textu
 • praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky
 • záruka vysokej odbornosti, autori článkov sú renomovaní odborníci, pôsobiaci na akademickej pôde, v oblasti výskumu, vývoja a praxe BOZP.

... Váš praktický pomocník pri riešení otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Cieľom časopisu je pomôcť orientovať sa v príslušnej legislatíve a právnych normách, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo činnosti v oblasti BOZP.

Zárukou vysokej odbornosti a praktického využitia informácií, uverejnených v časopise Bezpečnosť práce v praxi je kolektív renomovaných odborníkov, pôsobiacich na akademickej pôde, v oblasti výskumu, vývoja a praxe BOZP.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.


Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.