Bezpečnosť práce v praxi

V predaji - počet čísiel 4
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
24

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1338-2691

Odborný mesačník pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Časopis je určený:

 • bezpečnostným technikom
 • autorizovaným bezpečnostným technikom
 • konateľom spoločností
 • vedúcim zamestnancov
 • zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť
 • podnikateľom
 • ale aj všetkým ostatným, ktorí zo zákona zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci.

Obsahom časopisu sú:

 • informácie k  plneniu povinnosti zamestnávateľov z hľadiska BOZP
 • prehľady a výklad nových právnych predpisov z oblasti BOZP
 • komentáre k novelám legislatívnych predpisov
 • názory a skúsenosti odborníkov z danej oblasti
 • zásady prevencie v oblasti BOZP
 • názory a stanoviská inštitúcií a profesijných subjektov
 • analýzy pracovných úrazov, praktické skúsenosti, modelové príklady a odporúčania pri vyšetrovaní pracovných úrazov
 • analýzy a hodnotenia rizík, postupy pri ich vyhodnocovaní a návrhoch bezpečnostných opatrení
 • príklady dokumentácie BOZP (ukážky tlačív, formulárov, spôsoby elektronickej evidencie a pod.)
 • novinky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • praktické rady a odporúčania
 • odpovede na vaše otázky
 • a  mnoho ďalších užitočných informácií

Hlavnými prednosťami časopisu sú:

 • ľahká orientácia a prehľadné usporiadanie textu
 • praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky
 • záruka vysokej odbornosti, autori článkov sú renomovaní odborníci, pôsobiaci na akademickej pôde, v oblasti výskumu, vývoja a praxe BOZP.

... Váš praktický pomocník pri riešení otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Cieľom časopisu je pomôcť orientovať sa v príslušnej legislatíve a právnych normách, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo činnosti v oblasti BOZP.

Zárukou vysokej odbornosti a praktického využitia informácií, uverejnených v časopise Bezpečnosť práce v praxi je kolektív renomovaných odborníkov, pôsobiacich na akademickej pôde, v oblasti výskumu, vývoja a praxe BOZP.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.


Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.