Balíček: Zákon o odpadoch + Osobné ochranné pracovné prostriedky

Na sklade - dodanie do 10 prac. dní
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
Tlačená kniha

Autor komentára na základe skúseností, s ktorými sa podieľal na príprave predchádzajúceho aj súčasného zákona o odpadoch, prezentuje zrozumiteľným jazykom odborný výklad jeho ustanovení, predovšetkým pre pôvodcov komunálnych alebo priemyselných odpadov, obce a mestá, odpadových hospodárov vo firmách, prevádzkovateľov zariadení nakladajúcich s odpadmi, ako sú zberové spoločnosti, prevádzkovatelia skládok a spaľovní odpadov, prevádzkovatelia zariadení na úpravu a spracovanie odpadu, pre organizácie zodpovednosti výrobcov, výrobcov vyhradených výrobkov, poradenské spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva ako aj pre právnické kancelárie. Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) možno práve v súvislosti s vyššie uvedenými aktivitami ľudskej práce (ale nielen tu) dnes už považovať za potrebu a nevyhnutnosť. Ucelený súbor poznatkov z hľadiska povinností zamestnávateľa a zamestnancov ako aj ponuku trhu, prehľad právnej úpravy, typy a druhy OOPP, rady a odporúčania a vytváranie podnikových predpisov ako aj hospodárenie s OOPP, ponúka publikácia určená predovšetkým zamestnávateľom, zodpovedným v oblasti BOZP a osobitne OOPP, bezpečnostným technikom, ale aj výrobným, dodávateľským a distribučným spoločnostiam v oblasti zásobovania touto komoditou.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.