Balíček: Pracovnoprávne vzťahy v školstve a v územnej samospráve

Na sklade - dodanie do 10 prac. dní
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
Tlačená kniha

Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy v školstve“ prináša odborný výklad pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania v rezorte školstva so zameraním na zamestnancov regionálneho školstva, t. j. na pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Výnimočné autorské zázemie publikácie a pragmatický výklad matérie s mnohými príkladmi a odporúčaniami sú predpokladmi ambície titulu stať sa dobrým pomocníkom pri riešení pracovnoprávnej problematiky vzdelávacích zariadení. Publikácia je určená pre zriaďovateľov, riaditeľov a manažment škôl a školských zariadení a ďalších zodpovedných na úseku personálneho a pracovnoprávneho manažovania výchovnovzdelávacích zariadení regionálneho školstva.

Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve“ objasňuje právny režim, ktorým sa riadia pracovnoprávne vzťahy rôznych kategórií zamestnancov a funkcionárov organizácií územnej samosprávy. Autori prostredníctvom analýzy súčasnej legislatívy a jej konfrontáciou s praxou, poukazujú na problémy a špecifiká pracovných vzťahov predstaviteľov samosprávy. Zároveň prichádzajú aj s návrhmi na potrebné legislatívne zmeny, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu adekvátnej právnej úpravy pracovných vzťahov. Publikácia je určená pre odborných zamestnancov obcí a samosprávnych krajov, ako aj volených predstaviteľov územnej samosprávy.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.