Balíček: Audítorstvo


Typ produktu
Tlačená kniha

Balíček štyroch publikácií je určený záujemcom, ktorí potrebujú kvalitné, odborníkom overené informácie z oblasti auditu, t. j. informácie o audítorskej dokumentácii, audítorských štandardoch, audítorských postupoch a teórii auditu.

Výhodou balíčka je, že prináša hodnotné informácie z teoretickej aj praktickej stránky tejto problematiky. Obsahuje komplexné a mimoriadne dôležité informácie z oblasti auditu, pričom autori pri spracovaní publikácií vychádzajú z oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov, a z ich dlhoročných skúseností v oblasti auditu.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

* Všetky položky formulára sú povinné.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.