Balíček: Trestné právo


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Balíček štyroch publikácií na viac ako 2000 stranách komplexne zastrešuje problematiku trestného práva – tak hmotného, ako aj procesného. Balíček je určený predovšetkým študentom právnických fakúlt, využitie nájde aj u odborníkov z trestnoprávnej teórie a praxe a informácie z neho sú využiteľné aj pre širší okruh záujemcov o trestné právo.