Balíček: Mediácia


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Chcete mať riešenie problémov vo svojich rukách?

Vyriešte spory dohodou pomocou dôverného procesu mediácie. My vám k tomu ponúkame tri cenovo zvýhodnené publikácie. „Mediácia – Praktický právny sprievodca“ je prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku, ktorá prináša osvedčené postupy a nové informácie z oblasti mediácie. Do sporov v školskom prostredí čitateľa uvádza publikácia „Školská a rovesnícka mediácia“, ktorá v  prípadových štúdiách reaguje na riešenie napätých vzťahov a je metodickou príručkou pre prácu s rovesníckymi mediátormi.

Odpoveď na otázku, ako profesionálne a citlivo zvládnuť konfliktné situácie nielen medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom, a to bez súdneho či arbitrážneho konania, prináša publikácia „Mediácia v zdravotníctve“.

Publikácie sú určené odborníkom v oblasti mediácie, širokej odbornej verejnosti v územnej samospráve (starostom, primátorom), ústredným orgánom štátnej správy (vedúcim úradov),  ministerstvám, miestnym orgánom štátnej správy, zdravotníckym pracovníkom, vedúcim  pedagogickým a odborným zamestnancom, učiteľom, koordinátorom prevencie aj vysokoškolským pracovníkom.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.