Ako sa právne postarať o startup

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Cieľová skupina
začínajúci ale aj skúsenejší podnikatelia (startupisti)

Typ produktu
Seminár

Dátum
27.11.2017

Miesto konania
APORES, s.r.o.,
Dr. Vl. Clementisa 10,
Bratislava

Zaujímajú Vás princípy fungovania a života start-upov? Seminár Vám poskytne informácie o základných princípoch fungovania a “života” start-upov od ich založenia až po ich predaj. Diskutovať sa bude o najdôležitejších oblastiach, ktoré by si začínajúci, ale aj skúsenejší podnikatelia (startupisti) mali právne ošetriť, aby ochránili svoje podnikanie a v budúcnosti lepšie predali svoj startup.

Prínos pre Vás

  • Prevedieme Vás základnými princípmi fungovania a „života“ start-upov od založenia a po predaj.
  • Naučíme Vás ktoré oblasti treba právne ošetriť za účelom ochrany svojho podnikania.

Prednášajúci:
Mgr. Tomáš Demo vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej university v Brne, University of Aarhus in Denmark a Chartered Institute of Arbitrators. Svoju kariéru začal v pražskej pobočke advokátskej kancelárie BBH, jednej z najrenomovanejších českých advokátskych kancelárií s nadnárodnou pôsobnosť.
Po návrate do Slovenskej republiky pracoval 5 rokov v bratislavskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám, súdnym konaniam a arbitrážam a korporátnemu právu.
Pri výkone svojej praxe okrem iného poskytoval právne poradenstvo pri projekte dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce, zastupoval zahraničnú energetickú spoločnosť pri predaji jej väčšinového podielu v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. a zastupoval jednu z najväčších globálnych farmaceutických spoločností pri kúpe výrobného závodu na kozmetiku v Slovenskej republike. V súčasnosti sa v značnej miere venuje poradenstvu v oblasti rizikového kapitálu a startupov, kde okrem iného poskytuje právne poradenstvo spoločnosti AeroMobil.

Účastnícky poplatok:
80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál elektronicky a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Program:

  • Akú právnu formu spoločnosti zvoliť pre svoj startup
  • Ako ošetriť vzťahy medzi spoločníkmi (zakladateľmi)
  • Ako ochrániť startup pred konkurenciou a krádežou know-how
  • Možnosti financovania a vstup nových investorov do spoločnosti
  • Predaj startupu
  • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 10:00 prednáška
10:00 – 10:20 prestávka
10:20 – 11:20 prednáška
11:20 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
13:15 – 14:00 prednáška, diskusia
14:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: stanislava.salicova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 – 58 10 20 46

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.