1. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Cieľová skupina
konatelia, koncipienti, advokáti, HR manažéri, daňoví špecialisti, personalisti, odborná verejnosť, firemní/podnikoví právnici

Typ produktu
Seminár

Dátum
16.05.2019

Miesto konania
Hotel Tatra,
Námestie 1.mája 5,
Bratislava

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo. Spoločne, prakticky a s nadhľadom nastoľujú najčastejšie diskutované otázky o pracovnom práve a o trhu práce v troch zaujímavých blokoch.

» Viac informácií o programe nájdete tu.

Účastnícky poplatok:

149,00 € bez DPH
178,80 € s DPH

Zľava pre skorých záujemcov:
do 8. marca 2019 = 20 % z účastníckeho poplatku
do 31. marca 2019 = 10 % z účastníckeho poplatku  
 

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 9. mája 2019. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu. Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť do 30.4.2019.

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie, materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie konferencie.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. 

Storno podmienky:
do 9. mája 2019 = 80 % účasníckeho poplatku
10. - 15. mája 2019 = 100 % účasníckeho poplatku  
 

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Bližšie informácie: ondrej.tribulik@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 / 58 10 20 46