iura.sk

Novinky v ASPI k 30. 9. 2019

Ku dňu 30. 9. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 8. 2019

Ku dňu 31. 8. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 7. 2019

Ku dňu 31. 7. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 6. 2019

Ku dňu 30. 6. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 5. 2019

Ku dňu 31. 5. 2019 sme do ASPI pridali:

1. odborná konferencia k pracovnému právu

Dňa 16. mája 2019 sa konala prvá odborná konferencia k pracovnému právu, ktorú organizovalo naše vydavateľstvo v spolupráci s Asociáciou pracovného práva a pod odbornou garanciou doc. JUDr. Mareka Šveca, PhD., LL.M.

Novinky v ASPI k 30. 4. 2019

Ku dňu 30. 4. 2019 sme do ASPI pridali:

Jan Horecký: „Vy si občas vyrobíte tému, ktorou sa zbytočne zaoberáte, hoci spoločných problémov máme dosť aj pri súčasných pracovnoprávnych úpravách“

Rozhovor s JUDr. Janom Horeckým, PhD., jedným zo zahraničných rečníkov, sa uskutočnil ako súčasť príprav 1. odbornej konferencie o pracovnom práve, ktorá sa uskutoční 16. mája 2019 v hoteli Tatra v Bratislave a na ktorej vystúpia poprední odborníci  v oblasti pracovného práva z Českej a Slovenskej republiky.

Novinky v ASPI k 31. 3. 2019

Ku dňu 31. 3. 2019 sme do ASPI pridali:

Andrea Olšovská: Účelovosť skončenia pracovného pomeru je „strašiak“, ktorý prenasleduje zamestnávateľov

Rozhovor s doc. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD., odbornou garantkou, sa uskutočnil ako súčasť príprav 1. odbornej konferencie o pracovnom práve, ktorá sa uskutoční 16. mája 2019 v hoteli Tatra v Bratislave a na ktorej vystúpia poprední odborníci  v oblasti pracovného práva z Českej a Slovenskej republiky.

Novinky v ASPI k 28. 2. 2019

Ku dňu 28. 2. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 1. 2019

Ku dňu 31. 1. 2019 sme do ASPI pridali:


Späť   Články 13 - 24 / 250   Ďalej