iura.sk

Novinky v ASPI k 30. 6. 2020

ku dňu 30. 6. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 5. 2020

ku dňu 31. 5. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 4. 2020

ku dňu 30. 4. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 3. 2020

ku dňu 31. 3. 2020 sme do ASPI pridali:

COVID 19 v pracovnoprávnych vzťahoch

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.             Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici                                           JUDr. Jan Horecký, PhD.                              Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne

Praktická použiteľnosť niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa ukáže len pri potrebe ich aplikácie. Toto konštatovanie osobitne platí v aktuálnej situácii šíriacej sa akútnej infekcie horných dýchacích ciest COVID 19, ktorú spôsobuje nový koronavírus (SARSCoV-2) z čeľade Coronaviridae. Zamestnávatelia i zamestnanci sa dostávajú do stresu, keď sa snažia v rôznych ustanoveniach ZP nájsť akúkoľvek zmienku upravujúcu podobnú situáciu, a to najmä v zmysle „spracovania“ evidencie prítomnosti/neprítomnosti zamestnanca v práci v zmysle § 99 ZP. Hneď na úvod je potrebné konštatovať, že žiadny univerzálny postup v tomto prípade neexistuje a nahratie správneho kódu neprítomnosti zamestnanca do dochádzky a evidencie pracovného času závisí od pracovných podmienok zamestnanca, charakteru podnikateľskej činnosti zamestnávateľa i externých vplyvov spočívajúcich v rozhodovaní orgánov verejnej moci, napr. v podobe rozhodnutia o prerušení výučby na základných alebo stredných školách. Autori v predkladanom článku preto nedávajú odpoveď na otázky vznikajúce s ďalším postupom zamestnávateľa, ale snažia sa načrtnúť možné prístupy pri riešení situácie konformné s príslušnými ustanoveniami pracovnoprávnych predpisov.

Tatiana Valentová: Kto nepozná kontext ochrany osobných údajov, nemôže správne uplatňovať ani právnu úpravu prekážok v práci

Rozhovor s Mgr. Tatianou Valentovou ako jedným zo spíkrov, ktorí vystúpia na odbornej konferencii, bol pripravený v súvislosti s prípravami 2. odbornej konferencie o pracovnom práve, ktorá sa uskutoční 23. 4. 2020 v hoteli Tatra v Bratislave a vystúpia na nej poprední odborníci na pracovné právo z Českej a Slovenskej republiky.

Novinky v ASPI k 29. 2. 2020

ku dňu 29. 2. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 1. 2020

ku dňu 31. 1. 2020 sme do ASPI pridali:

Andrea Olšovská: Prekážky v práci predstavujú prerušenie plnenia štandardných povinností zo strany zamestnávateľa a zamestnanca, ich posudzovanie musíme preto realizovať veľmi citlivo

Rozhovor s prof. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD., ako odborným garantom bol pripravený v súvislosti s pripravovanou 2. odbornou konferenciou o pracovnom práve, ktorá sa uskutoční              23. 4. 2020 v hoteli Tatra v Bratislave a na ktorej vystúpia poprední odborníci z oblasti pracovného práva Českej a Slovenskej republiky.

Novinky v ASPI k 31. 12. 2019

ku dňu 31. 12. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 11. 2019

ku dňu 30. 11. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 10. 2019

Ku dňu 31. 10. 2019 sme do ASPI pridali:


  Články 1 - 12 / 247   Ďalej